Wat is INHOPE en hoe werkt de internationale samenwerking concreet?

Help ons seksuele misbruikbeelden van kinderen te stoppen! Meld het!

Wereldwijd bestaan er meldpunten. Een lijst van de leden van INHOPE, waarvan ook Child Focus lid is, vindt u op www.inhope.org. Als lid van INHOPE onderschrijft Child Focus de INHOPE Code of Practice.

 

Hoe werkt het concreet in het buitenland?

Hoewel de verschillende hotlines op verschillende manieren en met verschillende middelen werken, blijft het stappenplan hetzelfde:

 

 

 

 

Een hotline krijgt een melding van een burger via haar burgerlijk meldpunt.

 

Een opgeleide hotline analist bekijkt de melding en oordeelt of de betrokken beelden, naar eigen nationaal recht, als beelden van seksueel misbruik gekwalificeerd moeten worden. De trainingen van deze analisten worden o.a. door INHOPE verzorgd. INHOPE is de internationale organisatie van internet hotlines (Child Focus is de Belgische “hotline”, een synoniem voor “burgerlijk meldpunt”) voor illegale online content. 41 landen zijn vertegenwoordigd in het netwerk, door lidmaatschap van in totaal 46 (niet-politionele) organisaties die de taken van burgerlijke meldpunten uitvoeren. Er wordt ook constante bijscholing georganiseerd door INHOPE en andere partners, zodat hotline analisten zo goed mogelijk klaargestoomd en ondersteund worden bij hun taak. Verder is het ook een vereiste voor lidmaatschap van INHOPE dat deze analisten de nodige psychologische omkadering krijgen om hun vaak ontzettend moeilijke taak te kunnen uitvoeren zonder gevaar voor de mentale gezondheid. INHOPE beschikt ook hier over trainingen, best practices, en andere tools om de hotline te helpen deze omkadering te kunnen bieden. 

 

 

 

Indien de analist de melding als beeld van seksueel misbruik naar eigen recht kwalificeert, bekijkt de analist verder in welk land de website gehost wordt. 

 

 

Indien de url niet in eigen land gehost wordt zal de analist de melding doorsturen, via het INHOPE netwerk, opdat de melding zou terechtkomen bij de hotline van het land waarin de url wel wordt gehost. Hiertoe bestaat een database van INHOPE waarin alle hotlines de “buitenlandse” url’s op dagelijkse basis met elkaar uitwisselen. Van zodra de analist de buitenlandse, als beelden van seksueel misbruik gekwalificeerde, url heeft ingevoerd in de INHOPE-database, stopt het werk van de analist voor die betreffende melding en neemt een analist van de hotline van het betrokken land over. Deze tweede analist bekijkt de melding opnieuw, en als ook volgens het recht van het land in kwestie het een beeld van seksueel misbruik betreft, initieert de analist de zogenaamde Notice and Takedown procedure, zijn de de "melding & verwijderingsprocedure”, in samenspraak met de politionele en justitiële autoriteiten van zijn land. Binnen deze procedure worden beelden van seksueel misbruik -url’s meestal binnen de 72 uur offline gehaald. 

 

 

 

Indien een url wél in eigen land wordt gehost, zal de hotline in contact treden met zowel politie als de betrokken hosting provider, met het oog op snelle verwijdering van de url van het internet, maar mét vrijwaring van het strafrechtelijk onderzoek voor politie en justitie. De samenwerking met zowel de politiediensten, de magistratuur als de ISP’s is in elk land anders geregeld maar meestal betreft het een samenwerkingsakkoord, waarin de verschillende rollen duidelijk worden toebedeeld en de procedure gedetailleerd wordt besproken. 

© 2021 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912 - Privacybeleid - Cookies