Specifieke maatregelen tegen cyberpesten?

Specifieke acties tegen cyberpesten?

Op school

 • Besteed aandacht aan de relatie tussen leerlingen en leerkrachten. Bespreek die sociale werking tijdens evaluaties en klasgesprekken.
 • Creëer een vlot toegankelijk contactpunt waar leerlingen en ouders pesterijen kunnen melden.
 • Verzeker je ervan dat je school op dit vlak over voldoende expertise beschikt. Een goed voorbeeld: kun je rekenen op iemand die de meldingen met kennis van zaken coördineert en zowel bij ouders als leerlingen vertrouwen inboezemt?
 • Betrek (berouwvolle) pesters en slachtoffers actief in het anti-pestbeleid van de school. Laat ze tonen hoe cyberpesten in zijn werk gaan. Zij zijn immers experts in dit domein!

 

In de klas / onder de leerlingen

Naar het slachtoffer toe

 • Let op signalen die je leerlingen uitsturen.
 • Neem het slachtoffer serieus en stel het gerust. Beledigingen of bedreigingen moeten vaak niet persoonlijk worden genomen, en het is zeker niet je eigen fout.
 • Beloof geen snelle oplossing van het probleem. Cyberpesten is vaak een heel complex gegeven.
 • Zeg het slachtoffer niet te reageren op haatmails of -berichten. De pret zal er voor de pester dan wel snel af zijn.
 • Het is mogelijk om ongewenste mails of sms'jes te blokkeren. Het slachtoffer kan ook een ander pseudoniem kiezen of een nieuw elektronisch e-mailadres aanmaken. Het kan eventueel ook twee adressen gebruiken: één voor goede vrienden (die dan beloven het niet aan anderen door te geven), en het andere voor de (ruimere) kennissenkring en voor inschrijvingen op websites of sociale netwerksites.
 • Als het kind het slachtoffer is van pesterijen op een openbare chatbox of sociale netwerksite, kun je je richten tot de moderator, die de pester eventueel zal blokkeren. Hetzelfde geldt voor providers van websites of blogs.
 • Als de pesterijen aanhouden en ernstig worden, kun je een beroep doen op de lokale of federale politie. Je moet dan wel concrete 'bewijzen' kunnen aanvoeren. Leer de kinderen dan ook om een chat-gesprek op te slaan of schermafbeeldingen te maken van chatsessies of ongewenste foto's. Zeg ze ook de datum en het uur te noteren. Zich voor iemand anders uitgeven, een foto van iemand posten zonder zijn toestemming, computers hacken, racistische dingen zeggen, wachtwoorden verspreiden, ... Het is bij wet verboden en dus ook strafbaar.
 • Informeer de ouders als je denkt dat ze niet op de hoogte zijn.

 

Naar de pester en de 'toeschouwers' toe

 • Laat duidelijk verstaan dat je dit soort gedrag niet duldt.
 • Praat met het kind en vraag waarom het zich zo gedraagt. Pesten begint vaak met plagerijen of grapjes. Het kind beseft niet dat het iemand echt kwetst of mogelijk strafbare dingen doet.
 • Deel niet meteen straffen uit, maar wijs de dader op zijn verantwoordelijkheden en probeer hem de gevolgen van zijn daden te doen inzien. Stel vragen zoals “Hoe zou jij reageren als dit met jou gebeurde?” of “Zou jij die dingen ook durven zeggen als die persoon voor jou stond?”.
 • Eis van de pesters dat ze onmiddellijk met hun pesterijen ophouden.
 • Informeer de ouders als je denkt dat ze niet op de hoogte zijn.
 • Hoewel het soms vanzelfsprekend lijkt, heeft het geen zin om de toegang tot de media te demoniseren of te verbieden. Ondanks hier en daar eens een ontsporing blijft het internet een fantastisch instrument dat de wereld van kinderen en tieners verrijkt. Chatbox, e-mail, gsm of sociale netwerksites zijn uitgegroeid tot belangrijke hulpmiddelen om sociale relaties te smeden en te onderhouden. Een verbod zou voor kinderen en tieners een totaal isolement betekenen, het ergste wat je op die leeftijd kan overkomen. Van stoppen met chatten, de webcam gebruiken of e-mails versturen kan voor hen dus echt geen sprake zijn. Pesten is trouwens geen nieuw fenomeen. Het volgt gewoon de evolutie van de mogelijkheden waarover kinderen en jongeren nu beschikken, en waardoor dit cyberpesten vorm kan krijgen. Maar als we dit probleem een plaats geven in een ruimere strijd tegen pesten op school en als we kinderen en tieners tegelijk leren om het internet op een veilige en gepaste manier te gebruiken, zullen we vast verder geraken ...

 

© 2021 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912 - Privacybeleid - Cookies