Studie Weglopers

Weglopen: banden verbreken… om banden te zoeken. Profielen en trajecten.

Het verdwijnen van een kind is een ingrijpende gebeurtenis die niet alleen invloed heeft op het leven van zijn naasten, maar ook en vooral op het leven en de ontwikkeling van het kind zelf. Een efficiënte aanpak van deze problematiek vereist een grondige kennis van de dynamieken die hierbij een rol spelen en een multidisciplinaire totaalbenadering voor de preventie en bestrijding van het fenomeen.

Er is duidelijk nood aan meer kennis over het profiel van jonge weglopers: wie zijn ze, waarom lopen ze weg, wat doen ze tijdens hun verdwijning om te kunnen overleven, wat gebeurt er wanneer ze terugkomen of worden teruggevonden, ... In 2004 publiceerde Child Focus een studie over het profiel en de ervaringen van weglopers: ‘Weglopen: weg ... van wat?’. Het was de eerste studie in België over weglopers, terwijl weglopen toch geen marginaal probleem is. Jaarlijks behandelt Child Focus meer dan 1.000 dossiers van jonge weglopers.

Na ruim 10 jaar vond Child Focus de tijd rijp om de resultaten van deze studie te hernieuwen. In onze snel evoluerende maatschappij veranderen de gedragingen van jongeren en blijft ook de context waarin ze opgroeien niet dezelfde. De universiteit van Luik bleek een ideale partner voor Child Focus om deze studie uit te voeren. Als doelstelling werd daarbij vooropgesteld om meer inzicht te verwerven in het profiel en de ervaringen van de hedendaagse wegloper, en om ter zake aanbevelingen te formuleren.

Aan de hand van een literatuurstudie, een grondige tweeledige analyse van de dossiers van Child Focus en een aantal interviews met weglopers werd geprobeerd om antwoorden te vinden op de vragen over het profiel van de wegloper, zijn levenscontext en de dynamieken die een rol spelen vóór, tijdens en na het weglopen. 

 

Volledige studie downloaden »  

 

Brochure downloaden »

© 2021 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912 - Privacybeleid - Cookies