Ontvoering door een derde

Ontvoering door derden houdt in de meeste gevallen in dat een kind wordt ontvoerd door ouders wiens rechten hen ontnomen zijn, door familieleden die geen ouderlijk gezag uitoefenen over de minderjarige in kwestie, of door biologische ouders die niet wettelijk erkend zijn. Het komt zeer zelden voor dat kinderen ontvoerd worden door een onbekende. 

Mijn kind werd ontvoerd, wat kan ik doen?

Verlies geen tijd: ga  zo snel mogelijk naar de politie in je buurt om de verdwijning aan te geven. De politie zal alles in het werk stellen om jouw kind veilig en wel terug te vinden. Daarnaast kan je de verdwijning ook melden aan Child Focus op het gratis nummer 116 000

Wat doet Child Focus ?

Mijn kind is slachtoffer geworden van een poging tot ontvoering, wat kan ik doen?

Meld deze poging aan de politie en contacteer Child Focus op het nummer 116 000. De consulent zal in de eerste plaats nagaan of jij en je kind al dan niet nood hebben aan specifieke psychologische bijstand. Als dat het geval is, dan zal hij jou in contact brengen met een adequate hulpverlening. Vervolgens zal de consulent, op basis van jouw verklaring, contact opnemen met de federale en/of lokale politie om na te gaan welke stappen verder kunnen worden ondernomen.

Cijfers en informatie over ontvoeringen door derden in het Child Focus - jaarverslag

Hoe kan ik een ontvoering voorkomen?

Informatie volgt weldra.

© 2021 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912 - Privacybeleid - Cookies