Ontvoeringen

Child Focus onderscheidt twee types van kinderontvoeringen:

  • Internationale kinderontvoering door een ouder waarbij één of meer kinderen door een ouder (of voogd) die het kind (de kinderen) meeneemt naar een ander land dan het land waar deze doorgaans verblijven, zonder wettelijke toelating van de andere ouder.
  • Ontvoering door een derde houdt in de meeste gevallen in dat een kind wordt ontvoerd door ouders wiens rechten hen ontnomen zijn, door familieleden die geen ouderlijk gezag uitoefenen over de minderjarige in kwestie, of door biologosche ouders die niet wettelijk erkend zijn. Criminele ontvoeringen door een onbekende derde zijn zeer beperkt in aantal.

© 2021 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912 - Privacybeleid - Cookies