Vermiste kinderen

Cijfers & nieuws 2018 »

Child Focus deelt de gevallen van vermiste kinderen op in vijf categorieën. Voor elk type verdwijning worden verschillende procedures toegepast. Er bestaan ook verschillende samenwerkingsverbanden met politie, justitie, de FOD Buitenlandse Zaken en Justitie, en met verschillende hulpverleningsorganisaties.

Wat kan ik doen als mijn kind vermist is?

Waarom, wanneer en welke opsporingsberichten?​

Een kind verdwijnt. Wat doet Child Focus?

Wanneer is een verdwijning onrustwekkend?

Opsporingsberichten delen op sociale media. Een goed idee?

Weglopers

Minderjarige weglopers die hun ouderlijke woning, een instelling of het pleeggezin verlaten. Meer weten.

Internationale kinderontvoeringen door ouders

Internationale ontvoering van één of meer kinderen door een ouder (of voogd) die het kind (of de kinderen) meeneemt naar een ander land dan het land waar deze doorgaans verblijven, zonder wettelijke toelating van de andere ouder. Onder deze definitie vallen eveneens internationale dossiers waarbij het bezoekrecht van de andere ouder niet wordt gerespecteerd. Meer weten.

Niet-begeleide minderjarige vluchtelingen

Niet-begeleide minderjarige vluchtelingen (NBMV) zijn minderjarigen afkomstig uit een land dat geen lid is van de Europese Economische Ruimte (EER - d.w.z. de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Deze kinderen komen naar België of verblijven hier zonder ouderlijk gezag (moeder, vader, voogd). Meer weten

Ontvoeringen door derden

Criminele ontvoeringen zijn zeer beperkt in aantal. Ontvoering door derden houdt in de meeste gevallen in dat een kind wordt ontvoerd door ouders wiens rechten hen ontnomen zijn, door familieleden die geen ouderlijk gezag uitoefenen over de minderjarige in kwestie, of door biologische ouders die niet wettelijk erkend zijn. Meer weten

Ongedefinieerde verdwijningen

Een ongedefinieerde verdwijning betekent dat er bij de opening van een dossier onvoldoende informatie over de aard van de verdwijning bekend is. Dit soort dossiers zijn over het algemeen onrustwekkend omdat we niet weten of de minderjarige het slachtoffer is geworden van kwaad opzet of een ongeval, of dat hij vrijwillig is weggelopen, verdwaald is, of zelfs zelfmoord heeft gepleegd.

© 2021 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912 - Privacybeleid - Cookies