Vermiste niet-begeleide minderjarige vluchtelingen

Niet-begeleide minderjarige vluchtelingen (NBMV) zijn minderjarigen afkomstig uit een land dat geen lid is van de Europese Economische Ruimte (EER - d.w.z. de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Deze kinderen komen naar België of verblijven hier zonder ouderlijk gezag (moeder, vader, voogd).

Vermiste niet-begeleide minderjarige vreemdelingenWanneer NBMV in België worden aangetroffen hebben zij recht op opvang. Het opvangtraject voor NBMV van de federale staat en de gemeenschappen verloopt in drie fasen. In de eerste fase worden zij opgevangen in een OOC (observatie- en oriëntatiecentrum).  In een tweede fase zullen de NBMV die een asielaanvraag indienen in principe worden opgevangen door Fedasil. NBMV die geen asielaanvraag indienen of wier asielaanvraag werd afgewezen, worden tot ze achttien zijn opgevangen door de Jeugdwelzijnsdiensten van de Gemeenschappen. De derde fase van de opvang bestaat eruit dat asielaanvragers worden doorverwezen naar een individuele opvangstructuur, met meer vrijheid en autonomie, maar onder begeleiding. Voor de niet-asielaanvragers voorziet de wet in aangepaste opvang, georganiseerd door de Gemeenschappen.

Jaarlijks verdwijnen heel wat NBMV uit de opvangcentra. De redenen van deze verdwijningen kan heel uiteenlopend zijn.  Zo kan het zijn dat de NBMV beslist een kennis of familielid uit België of het buitenland op te zoeken. Maar het kan ook dat de NBMV slachtoffer is van mensenhandel en er voor hem door mensenhandelaars een traject werd uitgestippeld dat moet volbracht worden. Wat ook de reden van de verdwijning is, deze kinderen vormen een zeer kwetsbare groep binnen de groep vluchtelingen, die bijzondere aandacht verdient. Zij zijn in de eerste plaats kinderen en hebben net als alle andere kinderen recht op bescherming, begeleiding en zorg. Wanneer Child Focus een melding krijgt van een vermiste NBMV zal dan ook alles in het werk worden gesteld om hen in samenwerking met de politie en de gerechtelijke overheden veilig terug te vinden of te lokaliseren.

Informatie over niet-begeleide minderjarige vluchtelingen

Vind meer informatie over het aantal meldingen en profiel van deze jongeren in het jaarverslag

Onderzoek naar alleenreizende minderjarigen

Het kinderrechtencommissariaat publiceerde een dossier over de rechten van NBMV

Vluchtelingenwerk Vlaanderen zet zich in voor vluchtelingen en asielzoekersVluchtelingenwerk Vlaanderen

Informatie over diensten en wetgeving in verband met  niet-begeleide minderjarige vluchtelingen

© 2021 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912 - Privacybeleid - Cookies