Opleidingen voor ondernemingen en service clubs

Heel wat ondernemingen willen met hun activiteiten ook een maatschappelijke rol vervullen en dit zowel voor externe doelgroepen als voor hun medewerkers. Ze willen waarden als solidariteit, gelijkheid en welzijn promoten. De persoonlijke ontplooiing van hun medewerkers wordt voor hen een echte prioriteit.

Ondernemingen nemen dan ook steeds meer initiatieven om het professionele of privéleven van de personeelsleden te vergemakkelijken of te verrijken. De hr-afdelingen organiseren bijv. steeds vaker workshops of conferenties over thema’s die hun medewekers professioneel of persoonlijk aanbelangen. Vaak vinden deze plaats tijdens de middagpauze om het verloop van de professionele activiteiten niet te hinderen. In hun zoektocht naar dit soort workshops komen nogal wat ondernemingen spontaan bij Child Focus terecht.
 

1)  "Lunch & Learn" optie

We speelden hier als organisatie op in en bieden bedrijven ‘Lunch & learn’-sessies aan. Dit zijn informatiesessies van een uur over thema’s die gelinkt zijn aan de missies van Child Focus en die nuttig kunnen zijn voor medewerkers, zowel op professioneel als op privé vlak. Enkele voorbeelden: ouderschap en weglopen, veilig internet, de diensten van Child Focus en  de hulp die we kunnen bieden,…

We komen ook een presentatie geven waarin we onze organisatie, missies en successen verder toelichten.  

Informatiefiche

 

2) Veilig online formule : ouderschap en internet

Meer informatie over de opleidingen voor (groot)-ouders over het goed en veilig gebruik van internet door kinderen en jongeren.

Informatiefiche

© 2021 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912 - Privacybeleid - Cookies