Opleidingen voor ouders en grootouders

Child Focus staat permanent in contact met ouders en dat ofwel om hen te ondersteunen bij een probleem ofwel om preventief een antwoord te bieden op hun vragen of bezorgdheden. Ouders staan in het hart van de aandacht en het functioneren van onze organisatie en zijn dan ook een cruciale doelgroep die we willen sensibiliseren met vormingen die aangepast zijn aan hun noden en behoeften. Via deze vormingen willen we (groot)ouders helpen om de onderwerpen die de kern vormen van de missies van Child Focus te integreren in de opvoeding van hun (klein)kinderen. In dit  alles staat een positieve insteek, gebaseerd op dialoog en vertrouwen, steeds centraal.

1) Vorming 'Veilig online' voor ouders

Child Focus en de Gezinsbond bieden vorming aan voor ouders over nieuwe media. Er is keuze uit vijf thema's. Elk programma bestaat uit getuigenissen van kinderen, jongeren, ouders en experts. Via animatiefilmpjes en infographics krijgen ouders zicht op het mediagebruik van jongeren. De deelnemers kunnen tijdens de vorming o.a. deelnemen aan een quiz en een stellingenspel. Hierbij worden heel wat concrete tips aangereikt.

 

De vijf thema's zijn:

  • internet en privacy
  • gamen
  • sociale media
  • cyberpesten
  • online relaties en seksualiteit

Iedereen (oudercomité, school, afdeling Gezinsbond, andere organisatie…) kan een sessie organiseren.

Op www.veiligonline.be kan je een vorming aanvragen, bekijken waar er een vorming in je buurt plaatsvindt en ook zelf aan de slag gaan met de modules.

 ‘Dankzij deze opleiding zie ik de zaken nu anders. Ik heb zin gekregen om mijn kind bij te staan wanneer het internet ontdekt. Beginnen kan bijvoorbeeld met de eenvoudige vraag wat het op internet gedaan heeft? Net zoals we dagelijks vragen hoe het op school was…’

Een papa die deelnam aan een Veilig Online-sessie in maart 2015

Informatiefiche

2) Een kennismaking met Child Focus

Child Focus staat voor heel wat meer dan de affichecampagnes bij de verdwijning van een kind. Onze organisatie stelt alles in het werk om te strijden tegen de verdwijning en de seksuele uitbuiting van kinderen en jongvolwassenen en dit zowel in de reële als de virtuele wereld, binnen zowel als buiten de landsgrenzen. Daarnaast staat ook preventie centraal in onze activiteiten. We willen niet alleen reageren maar deze fenomenen ook terugdringen en de oorzaken ervan aanpakken. Dit doen we door de problematieken waarrond we werken te analyseren om ze beter te begrijpen, door te lobbyen bij de overheden, door sensibiliseringscampagnes op te zetten en door pedagogisch materiaal ter beschikking te stellen en opleidingen te verzorgen.  

Ontdek de kennismakingsvideo die u in 30 seconden een concreet beeld geeft van wat onze organisatie dagelijks verwezenlijkt.

 

Maar we willen u natuurlijk ook graag grondiger informeren over het functioneren van onze organisatie, zodat u ons goed leert kennen en vooral weet waarin Child Focus u kan bijstaan.Daarom geven we ook informatiesessies over onze diensten, waarden en missies. Centraal daarin staan concrete praktijkvoorbeelden, geïllustreerd met cijfermateriaal. Thema’s als weglopen, verdwijningen, seksuele uitbuiting van minderjarigen of veilig internetten worden hierbij aangesneden. 

Informatiefiche

 

 

© 2021 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912 - Privacybeleid - Cookies