Waarom, wanneer en welke opsporingsberichten?

De beslissing om een opsporingsbericht te verspreiden, wordt steeds weloverwogen genomen door de politie, parket, Child Focus en de ouders en gebeurt in slechts een klein aantal van de gevallen.

Een publiek opsporingsbericht kunnen we verspreiden via papieren affiches en via onze online communicatiekanalen zoals onze website en socialenetwerksites. We staan hierbij niet alleen. Om deze opsporingsberichten te verspreiden kunnen we rekenen op 800 vrijwilligers en een dertigtal affichagepartners. 

Wanneer er een publiek opsporingsbericht wordt verspreid via sociale media, is de verdwijning meestal onrustwekkend. Bij de keuze voor opsporingsberichten via sociale media wordt steeds rekening gehouden met de mogelijke gevolgen voor de jongeren, zoals stigmatisatie.

Er kan ook geafficheerd worden bij een onrustwekkende verdwijning indien de regio van de verdwijning min of meer gekend is.

Als in het belang van het kind een discrete aanpak nodig is, kunnen er vignetten verspreid worden. Voor de verspreiding van vignetten hoeft de verdwijning niet onrustwekkend te zijn. De vignetten zijn niet voor iedereen zichtbaar maar worden aan zorgvuldig geselecteerde doelgroepen gegeven met de vraag uit te kijken naar het kind in kwestie.

Indien het vermiste kind in acuut levensgevaar is, kan er een Child Alert worden gelanceerd.

Iedereen kan ons via het gratis noodnummer 116 000 bereiken om informatie over het vermiste kind te delen.

Is het kind terecht, dan zijn we er voor het hele gezin, terwijl we achter de schermen de sporen van de zoekactie zorgvuldig uitwissen.

Samen vinden we ze wel!

© 2021 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912 - Privacybeleid - Cookies