Wat doen jongeren op het internet?

Je kunt zoveel doen op het internet! Kinderen en tieners zoeken naar informatie voor hun huiswerk, communiceren, spelen, bekijken filmpjes, downloaden, gebruiken de sociale netwerken en hun gsm/smartphone. Ze doen die dingen met veel plezier ... En het liefst ook nog allemaal tegelijk! Het internet biedt een schat aan mogelijkheden en is voor jongeren een heel verrijkend instrument. Toch schuilen er risico's... Om te verzekeren dat ze het internet op een verantwoorde manier gebruiken, jij als ouder je kinderen alle mogelijkheden van het internet moeten tonen en ze tegelijk ook leren omgaan met de risico's waarmee ze te maken kunnen krijgen. Daarom is het belangrijk dat je weet waar je kinderen online mee bezig zijn. Om je een voorsmaakje te geven, vind je hieronder een overzicht van de favoriete activiteiten van kinderen en tieners op het internet.

Wat doen jongeren op het internet?

Voor jongeren is het internet geen nieuwe technologie, maar een super combinatie van de dingen waar zij van houden en die hun leven gemakkelijker maken. Het internet maakt ook integraal deel uit van hun dagelijkse leven. Het onderscheid offline-online bestaat bijna niet meer. Reëel en virtueel smelten samen. Iedereen surft naargelang zijn interesses. En voor jongeren is het internet heel natuurlijk een plek geworden waar ze zich kunnen ontspannen, iets bijleren, vrienden maken en communiceren. Jongeren benutten de communicatiemogelijkheden van het internet ook ten volle door bijvoorbeeld tegelijk verschillende chatsessies te voeren en het te gebruiken als een instrument om samen te werken om afspraken te maken, informatie voor huiswerk uit te wisselen en groepsactiviteiten te organiseren en dat veel vlotter dan met andere communicatiemiddelen mogelijk zou zijn. Ze zien die activiteiten niet als een onderdeel van een digitale bubbel, maar wel als een verlengstuk van hun dagelijkse leven.

 

Maken jongeren nieuwe vrienden op het internet?

Het internet speelt bij jongeren eigenlijk een kleine rol als het op het maken van nieuwe vrienden aankomt. Uit onderzoeken blijkt dat 27% van de tieners online nieuwe mensen ontmoet die vaak vrienden van vrienden zijn. Slechts 1 op 10 (van die 27%) ontmoet ze ook in het echt. Het internet is voor jongeren vooral een manier om hun bestaande vriendschappen te versterken of ze in het dagelijkse leven te onderhouden. Het is voor hen een belangrijke manier om banden aan te halen, want velen onder hen zijn nog niet oud genoeg om uit te gaan en met vrienden om te gaan buiten de schoolmuren.

Maar hou in het achterhoofd dat het internet een zekere ontremming creëert. De computer schept immers een afstand die maakt dat bepaalde jongeren sneller contacten leggen of dingen zeggen die ze persoonlijk minder gemakkelijk zouden zeggen.

Jongeren, die zich vaak niet ver van hun woonplaats kunnen verplaatsen, gebruiken het internet ook om in contact te blijven met vrienden die ver weg wonen (ontmoet op vakantie, van hun oude school, hun oude wijk als ze verhuisd zijn enz.).

 

Waarom gebruiken jongeren meerdere pseudoniemen, profielen en statussen?
Een meerderheid van de jongeren gebruikt meerdere pseudoniemen, gebruikersnamen of avatars, afhankelijk van de context. Het internet geeft ze de mogelijkheid om hun ontluikende persoonlijkheid te verkennen. Wie heeft er nooit van gedroomd in de huid van iemand anders te kruipen? Natuurlijk zullen sommigen meteen wijzen op de mogelijke gevaren, zoals de verwarring tussen reëel en virtueel. Naast die zeldzame maar niet onbestaande risico's moeten we dit vooral zien als een manier om gemakkelijk verschillende persoonlijkheden te verkennen, om jezelf zo eigenlijk beter te leren kennen. Daardoor zijn jongeren zich misschien meer bewust van de heel relatieve betrouwbaarheid van de informatie die op het internet circuleert, of het feit dat iemand misschien niet de persoon is waarvoor hij zich uitgeeft.

Waarom verklappen jongeren hun wachtwoord aan vrienden?

Het is heel typisch voor jongeren, of toch een deel van hen, om hun wachtwoord te delen met bepaalde 'bevoorrechte' vrienden. Dit is naar hun vrienden toe een groot teken van vertrouwen.
Volwassenen zullen zoiets maar zelden doen.

Maar je wachtwoord verklappen, is geen goed idee. Een wachtwoord is persoonlijk! Dat is voor jou alleen. Leg je kinderen uit dat een wachtwoord als een tandenborstel is. Je geeft die toch ook aan niemand?

 

Weten mijn kinderen er meer van dan ik?
Het internet bekleedt een belangrijke plaats in de gezinsrelaties en verandert die. Jongeren zijn meestal doorwinterde internetgebruikers die technologieën sneller onder de knie krijgen dan hun ouders. Die situatie leidt tot een vaak positieve omkering van de rollen. Ouders leren voor een keer eens iets van de jongeren, in plaats van omgekeerd. Maar hoewel ze snel surfen, blijven het beïnvloedbare en soms kwetsbare gebruikers. Hun kritische geest aanscherpen, gezonde samenlevingswaarden toepassen, leren jezelf te blijven, zichzelf en anderen te respecteren en je zelfbeeld te versterken zijn uitdagingen die ouders zowel offline als online dagelijks moeten aangaan. Ook als je niet goed overweg kunt met computers moet je geen technisch expert zijn om je kinderen in hun opvoeding goede waarden bij te brengen, of dat nu in het echte leven is of op het internet. Ze gaan gelijk op ...

 

Gebruiken ze het internet echt voor hun huiswerk?

Het is tegenwoordig bijna ondenkbaar dat je een voordracht, toets of examen voorbereidt of huiswerk maakt zonder het internet te gebruiken. Het antwoord is dus: JA. In het hoofd van jongeren – onder meer – heeft het internet de encyclopedieën en bibliotheken vervangen. Ook in het hoofd van ouders is het internet een doeltreffend en leerrijk instrument voor kinderen, met als belangrijke voorwaarde een kritische geest tegenover de informatie die erop staat. Als ouder is het heel belangrijk dat je jongeren, via dit gebruik in het kader van hun schoolwerk, stimuleert om na te denken over de kwaliteit en de betrouwbaarheid van die informatie.

 

En hoe zit het met seksualiteit?

Tieners beleven ook hun seksualiteit online. Ze flirten, sturen berichten met een seksuele ondertoon, wisselen sexy foto's uit, surfen op pornosites, ... Bijna de helft van de jongeren zocht online al eens informatie over seks op. Het internet is de grootste bron van informatie op dat vlak. Veel jongeren richten zich tot deze virtuele gezel omdat hij hen, in hun ogen, iets leert zonder te oordelen. Ouders zien hier vaak een reden tot ongerustheid in. Maar ze mogen op beide oren slapen. Er is niets abnormaals of verontrustends aan. Tieners staan aan het begin van hun seksuele ontwikkeling, en die gaat nu eenmaal gepaard met nieuwsgierigheid en experimenteren.

Die nieuwsgierigheid en die experimenten zijn niet noodzakelijk negatief. Maar het is wel belangrijk dat de jongeren beschikken over goede informatie die de juiste waarden belichaamt want ... het seksuele gedrag dat jongeren online vertonen, brengt ook risico's mee. We moeten jongeren daar dus over inlichten. In onze rubriek ‘Seksualiteit’ vind je al onze tips die je helpen dit onderwerp aan te snijden bij tieners of jongere kinderen.

 

Zijn jongeren een marketingdoelwit op het internet?

Jongeren zijn actieve surfers die in hun aankoopgedrag vaak heel beïnvloedbaar zijn door wat ze zien, horen of lezen op het internet (websites van merken, webmagazines, forums, …). Merken weten dat en voeren dan ook interactieve marketingcampagnes die specifiek op jongeren zijn gericht. Ze gebruiken gerichte reclamemethodes, afgestemd op het gedrag van jonge internetgebruikers, om zichtbaar te zijn in het digitale dagelijkse leven en er dus voortdurend in aanwezig te zijn. Het is onze taak om ze te helpen een onderscheid te maken tussen reclame en praktische informatie. Om hen te leren dat een wedstrijd niet tot doel heeft een product weg te geven, maar wel om persoonlijke gegevens te verzamelen via een formulier; dat een merk dat aan een vriendenlijst wordt toegevoegd reclame op de profielen zal posten, of dat een 'like' op een commerciële website gevolgen heeft voor het nieuwsoverzicht en de aanwezigheid van reclamebeelden op de websites die ze bezoeken.

 

© 2021 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912 - Privacybeleid - Cookies