Als ouder kies je er niet voor om in een internationaal familieconflict te belanden.  Met de juiste ondersteuning kan je wel kiezen voor de oplossing waar je kind zich het best bij voelt. Geef je kind ook de kans om mee na te denken over die oplossing.

- Child Focus-team -

Rol van Child Focus

Child Focus luistert, informeert en ondersteunt in alle stappen die je onderneemt.

  • We luisteren naar jou, zonder oordeel, en zoeken samen naar een passende oplossing voor je situatie, waarin het kind steeds centraal staat.
  • We ondersteunen beide ouders in de zoektocht naar manieren om het contact tussen het kind en zijn ouders te herstellen. 
  • We informeren ouders over de mogelijkheden om tot een onderling akkoord te komen of een gerechtelijke procedure op te starten. 
  • We proberen stelselmatig onze kennis en expertise van landen wereldwijd uit te breiden en stellen deze ter beschikking van ouders, professionelen en gerechtelijke autoriteiten.
  • We begeleiden je naar de bevoegde instanties en werken nauw samen met verschillende partners, naargelang de situatie.

Je kan Child Focus bereiken op het gratis noodnummer de 116 000 (+322/475.44.99 vanuit het buitenland) of via 116000@childfocus.org.

“Ik vrees dat mijn kind naar het buitenland wordt ontvoerd. Wat kan ik doen?"

Blijf niet alleen zitten met je vrees. Contacteer Child Focus via het gratis noodnummer 116 000 en krijg preventieve adviezen op maat.

Staat er binnenkort een buitenlandse reis gepland en vrees je dat je kind niet meer zal terugkeren? Maak dan op voorhand onderlinge afspraken. Child Focus heeft een formulier gelanceerd, waar je zulke afspraken kan neerschrijven. Ontdek deze hier.

“Mijn kind is ontvoerd naar het buitenland. Hoe geraken we ooit uit deze situatie?”

Een internationale kinderontvoering maakt heel wat krachtige emoties los. Zo kunnen gevoelens van angst, kwaadheid, machteloosheid, onbegrip, verdriet,… overheersen en aanzetten tot allerhande acties. Neem de tijd om samen met Child Focus alle opties te overlopen.

"Wat is internationale familiebemiddeling?"

Internationale familiebemiddeling is een vrijwillige bemiddelingsproces, waarbij je als ouder, ondersteund door twee ervaren internationale familiebemiddelaars, in een vertrouwelijke omgeving, geschillen kan oplossen.

De bemiddelaars van het cross border family mediation netwerk zijn specifiek opgeleid om in een internationale context te bemiddelen.

Ben je op zoek je naar een cross border family mediator in België of in het buitenland? Ontdek deze hier.

 

 “Een akkoord is onmogelijk, wat nu?”

Je kan een gerechtelijke procedure starten om de terugkeer van je kind(eren) te vragen. Hiervoor bestaan internationale verdragen tussen België en andere verdragslanden:

“Ik kan niet terugvallen op deze verdragen, wat nu?”

Als je kind wordt ontvoerd naar een land dat geen lid is van één van deze verdragen, word je als ouder doorverwezen naar de FOD Buitenlandse Zaken. Deze dienst kan een beroep doen op zijn netwerk van ambassades en consulaten om het contact met je kind en de aangezochte ouder te herstellen.

“Bovenstaande opties zijn onmogelijk, wat nu?”

Soms is het niet mogelijk om een beroep te doen op één van de bovenstaande oplossingsmogelijkheden, wanneer je niet weet waar je kind zich bevindt.

“Ik weet niet naar waar mijn kind is”

Wanneer je de exacte locatie van je kind niet kent, kan je als ouder aangifte doen bij de politie. Politie en justitie trachten dan je kind te lokaliseren.

Als je als ouder geen exacte locatie kent, maar wel het land, dan kan je alsnog beroep doen op de internationale verdragen.

“Ik heb geen advocaat, waar kan ik terecht?”

Hier vind je een lijst terug van advocaten met ervaring in internationale kinderontvoeringsdossiers. Deze lijst is niet-exhaustief.