Seksuele UitbuitingWat is seksuele uitbuiting?

 

Kinderen die slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting lopen risico op vergelding door uitbuiters en misbruikers.

  • ze zien zichzelf niet als slachtoffers;
  • ze wantrouwen het rechtssysteem en vrezen stigmatisering of langdurige plaatsing in voorzieningen.

Het stilzwijgen van kinderen over seksuele uitbuiting is een belangrijke barrière om de hulp en omkadering te krijgen waar ze recht op hebben, zoals psychologische en juridische ondersteuning.

Seksuele uitbuiting van kinderen kan verschillende vormen aannemen. Het kan zich afspelen in verschillende contexten en dit zowel offline als online. 

  • Seksuele misbruikbeelden van minderjarigen;
  • de uitbuiting van minderjarigen in de prostitutie
  • de uitbuiting van minderjarigen in het toerisme of op reis;
  • online vormen als grensoverschrijdende sexting, grooming en sextortion.

Andere problemen? Neem dan een kijkje op www.clicksafe.be.  

 

Seksuele misbruikbeelden van minderjarigen

Wereldwijd worden er dagelijks 9 miljoen seksuele misbruikbeelden van minderjarigen gedeeld. Alleen al in 2018 rapporteerden de grote Tech bedrijven 45 miljoen beelden, waarvan 18.000 aan België gelinkt konden worden. Ook in de Europese Unie blijkt het probleem grootschalig. In 2019 alleen waren er zo’n 17 miljoen meldingen die 70 miljoen seksuele misbruikbeelden van minderjarigen bevatten. 2/3 van het materiaal wordt ook in de Europese Unie gehost. Gemiddeld ontvangt Child Focus zelf zo’n 1.500 meldingen via het burgerlijk meldpunt “stop misbruikbeelden!”.

Meer info

 

Image Child
Image Child

De uitbuiting van minderjarigen in de prostitutie

In België blijft de uitbuiting van minderjarigen in de prostitutie een verborgen en complex fenomeen dat vaak niet gemeld of opgespoord wordt. Toch ontvangt Child Focus jaarlijks tussen 50 en 100 meldingen over of informatieve vragen betreffende deze vorm van seksuele uitbuiting van minderjarigen.

Meer info

Seksuele uitbuiting van minderjarigen in het tourisme of op reis

Jaarlijks ontvangt Child Focus ongeveer drie meldingen van seksuele uitbuiting in het toerisme of op reis.

Meer info

 

Image Child
Image Child

Grooming

Grooming staat voor het proces waarbij een volwassene doelbewust minderjarigen benadert en manipuleert met het oog op een seksueel doeleind. Groomers trachten een vertrouwensband te bouwen met het kind door interesse te tonen, complimentjes te geven om zo geleidelijk aan over te gaan tot seksueel getinte vragen en handelingen. Grooming kan zowel tot online (via de webcam, chat, e-mail, ...) als offline (via een fysieke ontmoeting) seksueel geweld leiden. 

Meer info

Sextortion

Bij sextortion of seksuele afpersing raken slachtoffers online bevriend met de dader die zich vaak voordoet als leeftijdsgenoot, maar in werkelijkheid gaat het om criminele bendes. Na verloop van tijd krijgen de gesprekken een seksuele wending en overhaalt de crimineel het slachtoffer om intieme beelden van zichzelf door te sturen. Er wordt gedreigd om de beelden openbaar te maken als het slachtoffer niet snel met nieuwe beelden of geld over de brug komt. 

Meer info

 

Image Child
Image Child

Grensoverschrijdende sexting

Sexting, een samentrekking van de Engelse woorden “sex” en “texting”, staat voor de uitwisseling van seksueel getinte berichten, foto’s of video’s via digitale media. Sexting wordt overschrijdend wanneer bepaalde grenzen overschreden worden.

Meer info

Image Child

Ben je slachtoffer of getuige van seksuele uitbuiting?

Je kan Child Focus contacteren via het gratis nummer 116 000, 24u/24 en 7d/7 beschikbaar . Een gespecialiseerde consulent zal aandachtig luisteren naar jouw verhaal, zal de ernst van de situatie proberen in te schatten en zal nagaan wat de noden zijn van het slachtoffer en zijn/ haar omgeving. De consulent zal je informeren en eventueel zorgen voor een doorverwijzing naar gespecialiseerde hulp of politie.

 
De organisatie Sensoa geeft ook info over jongeren, seksualiteit en misbruik: www.sensoa.be