VerdwijningenWeglopenWat is weglopen?

 

Het is een symptoom van onderliggende problemen waarvoor ze geen andere uitweg zien. Deze ingrijpende gebeurtenis beïnvloedt sterk het leven van deze kinderen en hun naasten. Jonderen die weglopen, hebben vaak geen duidelijk plan. Ze lopen meestal nergens naartoe, maar vluchten weg van hun problemen.

Ontdek de getuigenis van Edouard, een jongere die een paar jaar geleden is weggelopen: https://www.youtube.com/watch?v=xTy1xw6EdDU 

Image Child

In de wet

Wanneer een jongere zijn gezin (of de instelling) ontvlucht, betekent dit juridisch gezien dat hij zich onttrekt aan het wettig over hem gestelde (ouderlijk) gezag. De ouders (of plaatsvervangende opvoeders) kunnen dan hun plicht tot kost, onderhoud en opvoeding niet meer nakomen. Ze kunnen beroep doen op politionele steun om de jongere te laten opsporen en thuisbrengen.

75%%
In 2022 was ruim 75%
van de jongeren die wegliepen
terecht binnen de week
- Jaarverslag 2022 -

Aantal in België

Child Focus behandelt jaarlijks gemiddeld 1.000 wegloopdossiers. Dit cijfer verandert en evolueert natuurlijk een beetje van jaar tot jaar. Ons jaarverslag stelt recente gegevens en cijfers gelinkt aan jongeren die weglopen voor.

Image Child
Image Child

Onderzoek

Child Focus heeft, samen met de Universiteit van Luik, onderzoek gevoerd naar het profiel en de levenservaring van minderjarigen die weglopen. Aan de hand van een literatuurstudie, 2 diepgaande analyses van meerdere dossiers van Child Focus en interviews met jongen die zijn weggelopen, trachtte deze studie de volgende vragen te beantwoorden:

  • Wat is het profiel van een jongere die wegloopt?
  • Hoe ziet de levenscontext van de jongere die wegloopt eruit?
  • Welke dynamieken spelen een rol voor, tijdens en na de wegloopsituatie?

Klik hier om de studie te bekijken: Weglopen: banden verbreken... om banden te zoeken.

 

Redenen en gevolgen

De vorm van weglopen varieert naargelang de oorzaken.

Zo kunnen sommige jongeren ruzie hebben met hun ouders en verlaten ze impulsief kwaad het huis. Fysiek of seksueel geweld kan ook de oorzaak zijn van weglopen. Of na een escalerende ruzie is communicatie niet altijd meer mogelijk, zelfs niet na een korte pauze. Soms zijn gezinsproblemen en een familiale breuk te ernstig. Persoonlijke problemen, identiteitsvragen en vragen over de betekenis van het leven kunnen ook de oorzaak zijn van weglopen.

Meestal is weglopen gelinkt aan een crisissituatie. Deze kan angstgevoelens, eenzaamheid en onzekerheid veroorzaken. Een jongere kan toevlucht zoeken in gevaarlijke overlevingsstrategieën. Hoe langer een jongere wegblijft, hoe groter het risico om afstand te nemen van allerlei zaken zoals school.

Weglopen kan ook een positieve impact hebben. De jongere geeft zo aan dat de situatie niet meer verder kan. Het kan een vertrekpunt zijn om de crisissituatie diepgaand aan te pakken.

 

Rol van Child Focus

Iedereen kan 24u/24 en 7d/7 bij Child Focus terecht om de verdwijning van een kind te melden via het gratis noodnummer 116 000. Child Focus neemt dan de nodige stappen om samen met de politie en gerechtelijke overheden terug te vinden. Child Focus steunt en begeleidt ook de naasten in deze crisissituatie.

 

 

Meer info :

Ik ben een