"Veel kinderen zijn slachtoffer van seksuele uitbuiting of worden geconfronteerd met problemen gelinkt aan online veiligheid. Steun onze organisatie en onze projecten.         Samen bouwen we aan een betere toekomst voor kinderen."

Heidi De Pauw - CEO Child Focus

 
 

Waarvoor dienen je schenkingen?

  • Je helpt ons om de zoektocht naar vermiste kinderen rechtstreeks te financieren en om te strijden tegen de seksuele uitbuiting van minderjarigen. 
  • Je stelt ons in staat om 7d/7 en 24u/24 bereikbaar te zijn via ons gratis noodnummer 116 000. Zo blijven we altijd operationeel en beschikbaar voor iedereen. 
  • Je helpt ons om preventie- en bewustmakingsmateriaal voor kinderen en hun naasten te ontwikkelen.
  • Je helpt ons om professionals in het onderwijs materiaal aan te bieden in verband met de risico’s die de digitale wereld met zich meebrengt. Al ons materiaal en alle diensten die we aan het grote publiek aanbieden, zijn volledig gratis.

 
 

Image Child
« Tot enkele uren geleden stonden we ondraaglijke angsten uit omdat ons kind vermist was. Ondertussen is hij teruggevonden. We vergeten echter niet welke stappen er toen ondernomen zijn. De politie en Child Focus hebben voorbeeldig werk geleverd en dat willen we graag onder de aandacht brengen. Ook willen we al onze vrienden en familie bedanken die hebben geholpen, net als heel wat anonieme mensen die een steentje hebben bijgedragen. We waren erg geraakt door de steunbetuigingen en het werk van ontelbaar veel mensen. We voelden hoe de hele stad gemobiliseerd werd en hoe mensen met grenzeloze energie en onbaatzuchtigheid hielpen bij de zoektocht naar ons kind. Zonder jullie steun en acties zou hij misschien nog steeds vermist zijn... »

Getuigenis van een ouder

 

Op een andere manier helpen

 

Kinderen hebben jouw vrijgevigheid nodig: geven is liefhebben. Door Child Focus in jouw testament op te nemen, bouw je aan een betere wereld.

Gebruik van een bijzondere gelegenheid om met anderen te delen.


« Een keten van solidariteit die blijft groeien.
Bedankt voor je vrijgevigheid »

Heidi de Pauw
CEO  Child Focus

Help Oekraïne

Child Focus was nauw betrokken bij de oprichting van het centrum voor vermiste kinderen in Oekraïne, Magnolia.

Ze hebben ons deze oproep gestuurd:

“First of all, we will need fundings for provision of the hotline : to repair damaged communication lines, to restore call center equipments, to provide remote access to the hot-line for consultants, to increase the number of staff consultants (today only 3), to develop our hot-line as emergency line for institutions, foster families and families with children - to receive urgent requests and in collaboration with other our NGOS provide emergency assistance (now we do it through Facebook and chat)

After massive migration there will be a lot of missing children here and lost children without parents...”

Child Focus heeft een bankrekening geopend en doet een oproep om te storten. Je bedrag gaat integraal naar deze heropstart van de noodlijn van de organisatie Magnolia, alsook naar de versterking van haar missies. Je kan een schenking doen op het bankrekeningnummer BE30 0689 4464 2611, BIC : GKCCBEBB. Alle schenkingen vanaf € 40 zullen voor 45% fiscaal aftrekbaar zijn vanaf het volgende jaar.

Bedankt voor je steun en bijdrage. Oekraïne heeft jou nodig.

 

 

Ons helpen met een project

Door Child Focus te steunen, help je ons om vermiste kinderen en jongvolwassenen (tem 24 jaar) terug te vinden en om tegen de seksuele uitbuiting van minderjarigen te strijden.
Ons noodnummer 116 000 is 7d/7 en 24u/24 bereikbaar.

 

Image Child

Je kan ervoor kiezen om een van onze projecten te steunen: 

 

 

 

Vragen in verband met je gift of de stopzetting van je domiciliëring?

Contacteer onze dienst 'Schenkers' via mail service@childfocus.org of telefoon van maandag tot vrijdag tussen 9u30 en 17u op het nummer 02/475.44.36

Info voor schenkers

 

Dit zijn studenten die speciaal hiervoor opgeleid worden. Ze staan in voor de fondsenwerving ten voordele van Child Focus. Ze bellen bij jou aan of je ziet ze soms in een supermarkt van Delhaize, Albert Heijn, Lidl of Carrefour. Deze jongerenteams worden aangeworven door de bedrijven PEP.be en Activate, en worden opgeleid door Child Focus. Deze dynamische jongeren met een hart voor goede doelen waarvoor ngo's zich inzetten, staan open voor discussie. Gedreven door het verlangen om banden te smeden en de solidariteit te versterken, doorkruisen ze België op zoek naar schenkers. Ze werven echter niet alleen fondsen maar dragen ook de waarden van Child Focus uit.
Deze kostbare giften laten Child Focus toe om haar misses verder te zetten, haar onafhankelijkheid te behouden en financieel stabiel te blijven.

Tijdens deze Covid-19 pandemie gaat Child Focus door met haar deur-aan-deur fondsenwerving. We volgen daarbij de gezondheidsmaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad om de veiligheid van de burger te garanderen. Het akkoord voor een domiciliëring wordt verleend via een contactloos valideringssysteem per sms..


Wil je dit nakijken?
Als nieuwe schenker word je ingeschreven via een tablet. Je ontvangt een kopie van je ondertekende betalingsopdracht via e-mail. Het is daarom belangrijk dat je bij je inschrijving een correct e-mailadres opgeeft.
Zodra je ingeschreven bent, hoef je zelf niets meer te doen. Child Focus zorgt voor de start van je maandelijkse giften.
Child Focus wil graag op lange termijn op je gift rekenen. Deze stelt ons namelijk in staat om plannen te maken voor de toekomst.

Wil je liever een eenmalige gift doen, dan is een deur-aan-deur actie niet de beste manier. Je kan dan een schenking doen op het rekeningnummer van Child Focus: BE60 0962 2222 2270, met communicatie: eenmalige gift.
De studenten worden door Child Focus vergoed. Ze krijgen bovendien de richtlijn om geen mensen in te schrijven die een eenmalige gift wensen te doen, maar alleen de mensen die de Stichting met een maandelijkse gift willen steunen. Ze mogen geen contant geld aannemen. Het is ook niet mogelijk om een betalingstermijn af te spreken met een fondsenwerver.
.

Misschien kreeg je een telefoontje van iemand die je vroeg of je regelmatig giften doet, waarom je Child Focus steunt en of je je gift wenst te verhogen.

Door een organisatie zoals Child Focus te steunen, stel je haar niet alleen in staat om bewustmakingsacties op te zetten maar ook om haar hoofdopdrachten uit te voeren, d.w.z. verdwenen kinderen zoeken en seksueel uitgebuite kinderen beschermen.

De mensen die je opbellen, zijn medewerkers van het communicatiebureau The Crew (https://www.thecrew.be/contact/). Zij werken inderdaad voor Child Focus. Zij zijn zo vrij om elk van onze trouwe schenkers op te bellen om hen te bedanken voor hun trouwe steun. Ze vragen hen ook of ze bereid zouden zijn om bijkomende steun te verlenen aan Child Focus, een nationale organisatie die kinderen centraal stelt.

Hoe werkt dit?

Tijdens dit telefonisch onderhoud word je gevraagd of je bereid zou zijn om je maandelijkse giften aan de organisatie voort te zetten of zelfs te verhogen. Indien dit zo is, gaat de eerste gift af van je bankrekening in de maand die volgt op je akkoord. De daaropvolgende maanden volgen de betalingen telkens op dezelfde datum.

Heb je nog vragen, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen. Doe dit bij voorkeur via e-mail (service@childfocus.be) of telefonisch (02/475.44.36).

Hartelijk dank voor je steun! Je gift maakt het verschil.

Misschien werd je opgebeld door een medewerker van de firma buy aid met de vraag of je kantoormateriaal wil kopen om Child Focus te steunen. Wanneer je producten van buy aid koopt, steun je het werk van Child Focus. Over welk kantoormateriaal gaat het?
Raadpleeg daarvoor de website van buy aid (https://buy-aid.com/Products/KantoormateriaalBED/).

We blijven uiteraard beschikbaar voor bijkomende informatie. Je kan op elk moment het bedrag van je gift wijzigen of je giften stopzetten. Dit kan via telefoon (02/475.44.36) of e-mail (service@childfocus.org).

Hartelijk dank voor je steun! Je gift maakt het verschil.

Kan of wil je je SEPA-domiciliëring niet voortzetten? Bezorg ons de volgende gegevens via mail service@childfocus.org of per post Houba de Strooperlaan 292, 1020 Brussel: 

  • Datum en plaats van je inschrijving:
  • Naam + voornaam:
  • Volledig adres:
  • Unieke referentie van je betaalopdracht (combinatie van cijfers en letters, begint met CFPP, ACTCF, CFUP of CFRL):
  • Reden van de stopzetting (ziekte, verlies van baan, …):

Met deze informatie kunnen we je fiche terugvinden en aanpassen in onze databank. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om jou op de hoogte te houden van de acties van Child Focus.

Vereniging voor ethiek in de fondsenwerving

De toekenning van het VEF-label houdt in dat al onze donateurs, medewerkers en personeelsleden minstens jaarlijks op de hoogte worden gehouden van wat er met de ingezamelde fondsen gebeurt. Ons jaarverslag is een concrete toepassing van dit recht op informatie. Meer weten? Kijk op www.vef-aerf.be

Stuur een mail naar service@childfocus.org indien je nog vragen zou hebben over de fondsenwervende acties van Child Focus.

 

Image Child