Over ons

De Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen - een stichting van openbaar nut - is actief onder de naam Child Focus.

7 dagen op 7 en 24 uur op 24 stelt onze organisatie - online en offline - alles in het werk om vermiste kinderen terug te vinden en de seksuele uitbuiting van kinderen te bestrijden.

Je kan steeds terecht op het gratis noodnummer 116 000 om een verdwijning of een geval van seksuele uitbuiting te melden. Wie toevallig op seksuele misbruikbeelden van minderjarigen botst, kan deze anoniem melden via het burgerlijk meldpunt www.misbruikbeelden.be.

Overheidssubsidies dekken ongeveer 20% van de financieringsbehoeften van Child Focus. Deze fondsen worden per project of op jaarbasis onderhandeld. Ondernemingen en het grote publiek zorgen voor de overige financiële middelen.


 

Filosofie van Child Focus

Een multidisciplinair team draagt de missie van Child Focus uit. We werken samen, delen onze competenties en zorgen voor hun verdere ontplooiing. We aarzelen niet om onze grenzen te verleggen en efficiëntie na te streven in onze werking om onze missie te vervullen. Als werkgever stelt Child Focus alles in het werk om haar talenten te behouden, naar hen te luisteren, hen te begeleiden en kansen te geven tot ontplooiing. De mens staat bij ons steeds centraal. Het welzijn van onze teams is en blijft cruciaal.

Onze missies

 

Seksuele uitbuiting

En tant qu’éducateurs clés de notre société, nous nous adressons directement aux parents et grands-parents en leur proposant des formations de prévention et d’éducation au bon usage d’Internet par les enfants.

Verdwijningen

Les jeunes sont les bénéficiaires de toutes nos actions et Child Focus souhaite leur rappeler que nous sommes là pour eux.

Stop Child Porno

Child Focus organise des séances d’informations générales et/ou des présentations plus spécifiques des services, des missions et des valeurs de la Fondation afin de sensibiliser les citoyens sur leur lieu de travail et/ou de divertissement.

Prévention

Child Focus organise des séances d’informations générales et/ou des présentations plus spécifiques des services, des missions et des valeurs de la Fondation afin de sensibiliser les citoyens sur leur lieu de travail et/ou de divertissement.

Vorming

Child Focus organise des séances d’informations générales et/ou des présentations plus spécifiques des services, des missions et des valeurs de la Fondation afin de sensibiliser les citoyens sur leur lieu de travail et/ou de divertissement.

Online veiligheid

Child Focus propose des formations variées aux acteurs de terrain avec lesquels nous collaborons dans l’intérêt de l’Enfant : Enseignants, travailleurs sociaux, policiers, magistrats, médecins, psychologues, agents de prévention, conseillers pédagogiques…

 
Jaarverslag 2022

Zoals elk jaar in mei publiceert Child Focus haar jaarverslag.

Download (pdf)Alle jaarverslagen

Bronnen van inkomsten en uitgaven 2022

 

Child Focus is een niet-gesubsidieerde organisatie en moet, buiten een dotatie van de Nationale Loterij, beroep doen op de steun van de bevolking om 24/7 gratis noodhulp te verlenen. Wij hebben JOUW hulp nodig!”

Ik wil helpen

Ethische Fondsenwerving vzw (RE-EF)

De toekenning van het RE-EF label houdt in dat al onze donateurs, medewerkers en personeelsleden minstens jaarlijks op de hoogte worden gehouden van wat er met de ingezamelde fondsen gebeurt. Ons jaarverslag is een concrete toepassing van dit recht op informatie. Meer weten? Kijk op www.re-ef.be.

Stuur een mail naar service@childfocus.org indien je nog vragen zou hebben over de fondsenwervende acties van Child Focus.

Image Child