VerdwijningenInternationale kinderontvoeringen door oudersProfessionals

Aantal in België

In 2023 werden 125 kinderen betrokken bij 75 internationale kinderontvoeringen door een ouder. Het merendeel van de internationale ontvoeringen van kinderen vond plaats in Europa.

Ontdek meer info in ons jaarverslag 2023.

 

Rol als professional

Wanneer je als professional geconfronteerd wordt met een internationale kinderontvoering en professioneel advies zoekt, aarzel dan niet om Child Focus te contacteren op het gratis noodnummer 116000 (+322/475.44.99 vanuit het buitenland) of stuur een mail naar 116000@childfocus.org.  

Als professional kan je eveneens een actieve rol spelen om preventief een ongeoorloofd vertrek te voorkomen. In de Preventiegids internationale kinderontvoeringen in België vind je handvatten terug om risico’s op een internationale kinderontvoering vroeg te detecteren en te zoeken naar gepaste oplossingen om een ongeoorloofd vertrek te voorkomen.

 

Onderzoek

De afgelopen jaren was Child Focus actief betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten over het kinderwelzijn en de stem van het kind binnen internationale kinderontvoeringen.

Ontdek hier de volledige onderzoeksrapporten op de website van Missing Children Europe:

  • INCLUDE: is een praktijkgids met aanbevelingen van kinderen en jongeren aan professionals betrokken bij internationale kinderontvoeringen. De gids biedt concrete handvatten aan om kinderen en jongeren te betrekken bij beslissingen over hun leven, een vertrouwensrelatie uit te bouwen en informatie en de dialoog te bevorderen.
  • VOICE: het doel van dit project is om rechters, advocaten en bemiddelaars te informeren over de wijze waarop ze rekening kunnen houden met de stem van het kind in internationale kinderontvoeringszaken.
  • E-WELL: dit project bestaat uit een grootschalig onderzoek naar de psychologische effecten van internationale kinderontvoeringen op het welzijn van ontvoerde kinderen.

 

Aanbevelingen

Een kindvriendelijke justitie begint bij een onafhankelijke vertegenwoordiging

Alle kinderen moeten de kans krijgen om gehoord te worden in alle aangelegenheden die hen aanbelangen (Art.12 VN Verdrag van de Rechten van het Kind). Om dit recht daadwerkelijk te kunnen uitoefenen, is het essentieel dat kinderen correct geïnformeerd worden over het verloop van de procedures en de besluitvorming door een onafhankelijke vertegenwoordiger. Nu hebben kinderen geen toegang tot onafhankelijke informatie. Kinderen horen en naar hen luisteren, dient te  gebeuren op een manier die bij hun leeftijd past, zowel qua methodiek als setting.

Informatie en toegang tot alternatieve geschillenbeslechting verbeteren

Ouders kiezen overwegend voor een gerechtelijke procedure om hun geschillen te beslechten, terwijl deze procedures vaak aanslepen in de tijd en zeer kostelijk zijn. Er zijn helaas ook geen garanties dat het vonnis zal nageleefd worden. Bemiddeling is daarentegen goedkoper en zorgt ervoor dat ouders samen naar een oplossing zoeken. Deze akkoorden houden daarom veel langer stand en verhogen ook het welzijn van kinderen.

Gerechtelijke samenwerking over de grenzen

Een internationale kinderontvoering kan jaren aanslepen, ook omwille van de verschillende procedures die aanhangig worden gemaakt in de betrokken landen. In het belang van het kind is het aangewezen dat de gevatte gerechtelijke instanties informatie uitwisselen over de verschillende procedures, met respect voor de onafhankelijkheid van elkeen.

Gezinsondersteuning over de hele lijn

Ouders kiezen er niet voor om in een internationaal conflict verzeild te geraken. Daarbij zijn kinderen vooral gebaat bij een oplossing, die door het gezin tot stand komt. Gezinnen hebben daarom tijdig toegang nodig tot professionele hulp en tools, die de zoektocht naar een haalbare en duurzame regeling faciliteert. Dankzij de professionele omkadering wordt er ook gewaakt over de relaties tussen de gezinsleden onderling, waarbij het contactbehoud tussen het kind en zijn ouders centraal moet staan. Ook na de gerechtelijke afhandeling van een internationale kinderontvoering is het belangrijk om deze ondersteuning voort te zetten.

Partners

   

FOD Justitie- Federaal Aanspreekpunt Internationale Kinderontvoeringen

Waterloolaan 115, 1000 Brussel

00 32 (0)2 542 67 00 (24/24, 7/7) - kinderontvoering@just.fgov.be

FOD Buitenlandse Zaken

Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel

02 501 81 11 - C1mail@diplobel.fed.be

Missing Children Europe