Child Focus blijft 100% operationeel. Onze organisatie strijdt 24u/24 en 7d/7 tegen de verdwijning en seksuele uitbuiting van minderjarigen. Alle diensten van Child Focus zijn gratis:

  • Psychologische en noodhulpverlening 
  • Opleidingen voor professionals en ouders
  • (Preventie)tools 

Child Focus kan op vlak van financiering rekenen op:

  • Overheidssubsidies (1/3 van de financieringsbronnen)
  • Ondernemingen en het grote publiek (2/3 van de financieringsbronnen)

Steun ook Child Focus door deel te nemen aan een project, een financiële bijdrage te leveren of je werknemers te motiveren. Draag bij aan een vredevollere en veilige wereld en word partner van Child Focus.

Image Child

Waarom partner worden van Child Focus? 

Een partnerschap met Child Focus berust op vertrouwen en betrokkenheid. Je wordt nauw betrokken bij de organisatie en het project dat je steunt. Je mag ook rekenen op zichtbaarheid doorheen onze verschillende communicatiekanalen. Wil je graag weten hoe we dit samen aanpakken? Heb je al een concreet idee over hoe je ons kan steunen? Contacteer Child Focus en we bekijken samen wat de mogelijkheden zijn.

Kies je voor een structureel of projectpartnerschap?

Child Focus doet vanalles met haar partners:

  • Samen strijden tegen de verdwijning en seksuele uitbuiting van minderjarigen.
  • Samen (preventie)tools ontwikkelen.
  • Samen opleidingen organiseren aan medewerkers van partners, begeleiders en de politie.
  • Samen fondsenwervingsevenementen organiseren.

Elke partner  draagt een steentje bij op zijn eigen manier. Alle partners streven naar hetzelfde doel: bouwen aan een veilige online en offline levensomgeving voor minderjarigen.

Hoe gemotiveerder de partner, hoe beter de samenwerking. Partnerschappen kunnen heel sterk variëren en snel evolueren. 

Affichagepartners

Wanneer een kind vermist is, kunnen we rekenen op talrijke affichagepartners. Deze kleine of grote ondernemingen en organisaties stellen hun distributie- of communicatienetwerk ter beschikking om opsporingsberichten van Child Focus te verspreiden. Zo verspreidt de Nationale Loterij onze berichten in krantenwinkels en meldt DTM Taxi verdwijnigen aan hun taxibestuurders. Wilt u ons ook helpen? Contacteer ons om de mogelijkheden van een kostbare en doeltreffende samenwerking op het vlak van affichage te bespreken.

Image Child

 

 

Contacteer Fadoua Amrani via telefoon 02/475.44.52 of e-mail fadoua.amrani@childfocus.org