Child Focus stelt 24/7 alles in het werk om vermiste kinderen terug te vinden en om te strijden tegen de seksuele uitbuiting van minderjarigen. Onze organisatie speelt ook een belangrijke rol op vlak van preventie van verdwijningen, seksuele uitbuiting en online veiligheid. Dit alles, om kinderen en jongeren te beschermen zowel offline als online.

Child Focus biedt deze diensten aan: 

  • Psychologische en noodhulpverlening 
  • Opleidingen voor professionals en ouders
  • (Preventie)tools 

 

Partners zijn onmisbaar

Child Focus ontvangt slechts 19 % subsidies van de overheid. Om onze gratis diensten te kunnen blijven garanderen is externe financiering, zoals giften en structurele steun van partners onmisbaar voor de werking van Child Focus.

 

Waarom zijn extra fondsen nodig?

De uitdagingen worden alleen maar groter, mede door de steeds toenemende online fenomenen zoals sextortion en grooming. Meer jongeren komen ermee in contact en komen in de problemen. Child Focus moet dus extra hard kunnen blijven inzetten op preventie om deze verschrikkelijke verhalen te voorkomen. Meer online fenomenen betekent ook meer IT-investeringen om deze het hoofd te kunnen bieden. Meer hulpvragen betekent meer consulenten en ondersteunend personeel om deze jongeren en hun naasten in crisissituaties te ondersteunen. We hebben dus nood aan extra en duurzame financiering op langere termijn.Jean-Paul Fajgenblat, CFO Child Focus

 Klik hier voor het volledige interview

Image Child

Waarom partner worden ? 

Je bent als partner nauw betrokken bij onze organisatie en bij het project dat je steunt. Je kan rekenen op een mooie zichtbaarheid in onze verschillende communicatiekanalen. Bij een toekomstige samenwerking zoeken we steeds samen naar voor een gepaste return.

Wil je dit graag samen aanpakken? Of heb je al een concreet idee over hoe je ons kan steunen? Contacteer Child Focus en we bespreken samen de mogelijkheden.

Hoe samenwerken?

Child Focus streeft naar partnerschappen op lange termijn. Elke samenwerking is uniek en steunt op duurzaamheid en vertrouwen. De partner draagt bij op basis van eigen waarden, expertise en competenties. Dit kan uitmonden in een structureel, een affichage-, of projectpartnerschap.

Wat doen we samen met partners?

  • Vermiste kinderen terugvinden;
  • strijden tegen de seksuele uitbuiting van minderjarigen;
  • preventietools ontwikkelen;
  • opleidingen organiseren voor medewerkers van partners, begeleiders en de politie;
  • fondsenwervingsacties en -evenementen organiseren.

Word partner in affichage

Wanneer een kind vermist is, kunnen we rekenen op talrijke affichagepartners. Deze kleine of grote ondernemingen en organisaties stellen hun distributie- of communicatienetwerk ter beschikking om opsporingsberichten van Child Focus te verspreiden. Zo verspreidt de Nationale Loterij onze berichten in krantenwinkels. Wil je ons ook op deze manier ondersteunen? Contacteer ons om de mogelijkheden van een waardevolle en doeltreffende samenwerking te bespreken. 

Image Child

 

 

Contacteer Fadoua Amrani via telefoon 02/475.44.52 of e-mail fadoua.amrani@childfocus.org