VerdwijningenOntvoeringen door een derdeWat is een ontvoering door een derde?

 

Wat is een ontvoering door een derde?

De ontvoering van een kind door een derde is een misdrijf en betekent de onrechtmatige onttrekking van een minderjarige aan zijn wettelijke ouder of voogd. Het impliceert het meenemen, verplaatsen en wegbrengen van een minderjarige naar een andere plaats.

Het gaat in de meldingen van Child Focus niet enkel om ontvoeringen door een voor het slachtoffer onbekende persoon, maar meestal om ontvoeringen door bijvoorbeeld niet-erkende biologische ouders, ouders die uit hun rechten werden ontzet of familieleden zonder ouderlijk gezag.

 

In de wet

Het misdrijf ontvoering en verbergen van een minderjarige werd opgenomen in artikel 428 van het strafwetboek en kan bestraft worden met gevangenisstraffen van 5 tot 30 jaar naargelang de omstandigheden van de ontvoering:

Omstandigheden Duur gevangenisstraf

Het kind wordt ontvoerd.

5 tot 10 jaar

Het kind lijdt als gevolg van de ontvoering aan:

  • een ongeneeslijke ziekte;
  • een blijvende fysieke of psychische ongeschiktheid;
  • een volledig verlies van het gebruik van een orgaan of
  • een zware verminking.

15 tot 20 jaar

Het kind sterft door de ontvoering of verberging.

20 tot 30 jaar

 

Aantal in België

Child Focus krijgt jaarlijks gemiddeld 10 meldingen van een ontvoering door een ‘gekende derde’. Hierbij gaat het voornamelijk om een ontvoering door een ouder (of familielid) zonder ouderlijk gezag die het kind onttrekt aan het ouderlijk gezag.

Criminele ontvoeringen door een voor het kind onbekende persoon zijn zeer zeldzaam. Het gaat gemiddeld om 1 ontvoering om de 3 jaar.

Child Focus krijgt jaarlijks gemiddeld 4 meldingen van een poging tot ontvoering. Deze blijken nadien meestal wel te gaan om een misverstand.

Heb je vragen over ontvoeringen, een vermoeden of angst dat je kind ontvoerd werd of zal worden, contacteer dan Child Focus via het gratis noodnummer 116 000.

Ontdek hier onze cijfers in ons jaarverslag 2022.

 

Rol van Child Focus

Iedereen kan 24u/24, 7d/7 bij Child Focus terecht om de verdwijning van een kind te melden via het gratis noodnummer 116 000. Child Focus neemt dan de nodige stappen om samen met de politie en gerechtelijke overheden het kind te lokaliseren en veilig terug thuis te brengen. Child Focus steunt en begeleidt ook de naasten in deze crisissituatie.

 

Onderzoek

Het onderzoek ‘Beyond Stranger Danger’ (2014) over de ontvoering van kinderen door een derde is gebaseerd op Britse en Amerikaanse literatuur. De studie onderzoekt meer bepaald de doeltreffendheid van de veiligheidsinformatie die aan kinderen ter beschikking wordt gesteld. Bekijk hier de studie.

Meer info? Luister naar onze podcast "Eerste Hulp Bij Verdwijningen": www.ehbv.be 

Meer info

Ik ben een: