"Ik vond de workshop super, to the point, praktisch en gegeven door iemand met kennis van zaken."

Mama die een vorming "Veilig Online" heeft gevolgd

 

Bij elke opleiding staan vier waarden centraal :
 

de kennis
competenties
veerkracht
het vertrouwen van éénieder

 

versterken.


Child Focus wil ervoor zorgen dat kinderen, jongeren, mensen en organisaties zelfstandig kunnen handelen bij een situatie  gelinkt aan haar missies. 
 
Kwaliteit is de hoeksteen van onze opleidingen. Child Focus wil haar doelgroepen een echte toegevoegde waarde bieden dankzij opleidingen op maat.
 
Child Focus zorgt ervoor dat haar opleidingen complementair zijn met andere bestaande vormingsinitiatieven. Dat doen we door samen te werken met actoren die ervaring hebben in de uitbouw van opleidingen op vlak van inhoud en methodieken. Daarnaast werken we vaak met  ‘Train-the-Trainer’-programma’s via organisaties die over goede netwerken beschikken om de vormingen uit te rollen.

De nadruk ligt op praktijk. Child Focus is overtuigd dat interageren, experimenteren en voorbeelden geven aan de hand van concrete situaties, informatie onthouden vergemakkelijken, maar vooral ook gedragswijzigingen stimuleren.      
 


De Child Focus Academy coördineert een tiental opleidingen

Workshops voor

Kinderen

Jongeren en kinderen staan centraal in alle acties van Child Focus.

Vorming voor

(Groot)ouders

Child Focus staat permanent in contact met ouders voor ondersteuning bij problemen of preventief voor vragen of bezorgdheden.

Vorming voor

Professionnals

Child Focus biedt opleidingen aan voor iedereen die via zijn professionele activiteiten (in)direct verbonden is met de centrale doelgroep van Child Focus: kinderen en jongeren.

Vorming voor

Serviceclubs

Ondernemingen en serviceclubs

Vorming voor

Jongeren

Ontdek onze tools voor jongeren

Vorming voor

Politie

Child Focus organiseert praktische opleidingen voor politiemensen (in opleiding)