VerdwijningenNiet-begeleide minderjarigenJongeren

 

Niet-begeleide minderjarigen zijn kinderen of jongeren die geboren zijn buiten Europa. Ze zijn nu in België zonder hun ouders, familie of begeleider. Deze kinderen en jongeren hebben recht op hulp in België:

  • Zorg: ervoor zorgen dat ze voldoende eten en drinken krijgen.
  • Bescherming: ervoor zorgen dat ze niet op straat moeten slapen, maar wel op een veilig plek terechtkunnen.
  • Begeleiding: ervoor zorgen dat ze toch naar school kunnen gaan.

Dit is allemaal hulp die jij ook thuis krijgt, bij je familie of in je voorziening.

 

Niet-begeleide minderjarigen zijn op de vlucht

Deze kinderen en jongeren zijn vertrokken uit hun geboorteland omdat het daar niet meer veilig is. Misschien is er daar oorlog of zijn er grote natuurrampen en moeten ze daarom vluchten.

 

Wat heeft Child Focus te maken met niet-begeleide minderjarigen?

Niet-begeleide minderjarigen zijn héél kwetsbare kinderen en jongeren. Net omdat ze zonder ouders of begeleiding in België zijn.  Ze zijn misschien op zoek naar hun ouders of familie. Of ze proberen vanuit België een ander land te bereiken om hun ouders of familie terug te vinden.

Deze kinderen en jongeren zijn kwetsbaar omdat ze absoluut hun doel willen bereiken:

  • hun ouders of familie vinden;
  • een veilige plek vinden;
  • zich goed voelen.

Soms kan het zijn dat personen met slechte bedoelingen gebruikmaken van hun kwetsbaarheid. Deze personen willen dan de kwetsbare kinderen misleiden, bestelen … of zelfs ontvoeren.

Child Focus doet er alles aan om deze minderjarigen te helpen als ze spoorloos verdwijnen. Als ze plots verdwijnen, worden ze gemeld bij Child Focus. Wij doen er dan alles aan om ze terug te vinden.

Child Focus wil ook dat niet-begeleide minderjarigen veilig zijn en kunnen opgroeien in een positieve omgeving. Ze kunnen daarom altijd terecht bij Child Focus via het gratis noodnummer 116 000 voor een luisterend oor of steun.

“Ik ben zelf een kind of minderjarige die is gevlucht uit mijn land”

Wil je je verhaal kwijt? Ben je zelf bang voor iets? Voel je je alleen? Blijf er niet mee zitten. Bel naar Child Focus via het gratis noodnummer 116 000 en leg uit wat er aan de hand is. We zullen je situatie ernstig nemen en samen naar oplossingen zoeken.

“Ik ken een kind of jongere die is gevlucht vanuit een ander land”

Denk je dat je een kind of jongere kent die is gevlucht vanuit een ander land? Luister naar het verhaal van deze persoon. Misschien heeft hij wel veel dingen meegemaakt en is het niet makkelijk om erover te praten. Zorg ervoor dat die persoon zich welkom voelt en dat hij bij jou terechtkan.

Is het voor die dat kind of die jongere te moeilijk om erover te praten met jou? Help deze persoon om erover te praten met een organisatie. Hij kan altijd terecht bij Child Focus via het gratis noodnummer 116 000.