VerdwijningenOpsporingberichten

Opsporingberichten

MISSING
9/11/2023
Sint-Ja...
13jaar
180cm
MISSING
14/11/2022
Vedrin
17jaar
168cm
MISSING
5/10/2022
FLORENNES
17jaar
170cm
MISSING
31/05/2019
Byron B...
19jaar
180cm
MISSING
23/11/2019
Anderle...
19jaar
165cm
MISSING
14/02/2020
TURNHOUT
17jaar
160cm
95%

van de kinderen die als vermist worden

opgegeven, worden veilig en wel teruggevonden.

Weglopers zijn minderjarigen die hun woonplaats, voorziening of pleeggezin zonder toelating verlaten.

We spreken van een internationale kinderontvoering wanneer een ouder zijn kind(eren) meeneemt naar het buitenland zonder de toestemming van de andere ouder.

NBM zijn jongeren die vluchten uit hun land van herkomst, zonder de bescherming van een ouder of wettelijke voogd.

De ontvoering van een kind door een derde is een misdrijf en betekent de onrechtmatige onttrekking van een minderjarige aan zijn wettelijke ouder of voogd.