VerdwijningenOpsporingberichten

Opsporingberichten

MISSING
27/06/2022
SAINT-H...
18jaar
170cm
MISSING
31/05/2019
Byron B...
19jaar
180cm
MISSING
23/11/2019
Anderle...
19jaar
165cm
MISSING
14/02/2020
TURNHOUT
17jaar
160cm
MISSING
25/05/2019
Elsene
13jaar
150cm
MISSING
1/08/2018
Sint-Pi...
9jaar
140cm
95%

van de kinderen die als vermist worden

opgegeven, worden veilig en wel teruggevonden.

Weglopers zijn minderjarigen die hun woonplaats, voorziening of pleeggezin zonder toelating verlaten.

We spreken van een internationale kinderontvoering wanneer een ouder zijn kind(eren) meeneemt naar het buitenland zonder de toestemming van de andere ouder.

NBMV zijn kinderen afkomstig uit een land buiten de Europese Economische Ruimte die in België aankomen zonder ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

De ontvoering van een kind door een derde is een misdrijf en betekent de onrechtmatige onttrekking van een minderjarige aan zijn wettelijke ouder of voogd.