Seksuele UitbuitingGrooming

Wat is grooming?

Grooming staat voor het proces waarbij een volwassene doelbewust minderjarigen benadert en manipuleert met het oog op een seksueel doeleind. Groomers trachten een vertrouwensband te bouwen met het kind door interesse te tonen, complimentjes te geven om zo geleidelijk aan over te gaan tot seksueel getinte vragen en handelingen. Grooming kan zowel tot online (via de webcam, chat, e-mail, ...) als offline (via een fysieke ontmoeting) seksueel geweld leiden. Bovendien kan de groomer beeldmateriaal aanmaken of verspreiden waardoor het kind opnieuw slachtoffer wordt. Daarbij tracht de dader haar/zijn eigen risico in te perken door zo weinig mogelijk over zichzelf vrij te geven. Zij/hij moedigt ook het kind om hun chatvriendschap te verzwijgen onder het mom van “ons geheimpje”. Grooming is een strafbaar feit waarop gevangenisstraf staat.

Aantal in België

10,7% van onze dossiers van seksuele uitbuiting in 2022 waren groomingdossiers. Deze trend blijft stijgen. Steeds meer jongeren vinden bovendien hun weg naar ons gratis noodnummer 116 000. Ontdek meer cijfers in ons jaarverslag 2022.

Rol van Child Focus

Slachtoffers van grooming en hun naasten kunnen Child Focus contacteren via het gratis nummer 116 000, 24u/24 en 7d/7 beschikbaar. Child Focus zal je dan informeren en eventueel zorgen voor een doorverwijzing naar gespecialiseerde hulp of politie.

Meer info en educatief materiaal

  • Ontdek hier wat je kan doen als je kind online contact heeft met iemand die verdacht lijkt
  • CyberSquad: platform voor en door jongeren waar je raad kan vragen aan andere jongeren of waar je kan chatten met iemand van Child Focus
  • OK Groomer: een preventiespel om kinderen te wapenen tegen online grooming 

Partner

Instituut voor Gelijkheid voor mannen & vrouwen (18 +)