VerdwijningenOntvoeringen door een derdeOuders

 

Wat is een ontvoering door een derde?

De ontvoering van een kind door een derde is een misdrijf en betekent de onrechtmatige onttrekking van een minderjarige aan zijn wettelijke ouder of voogd. Het impliceert het meenemen, verplaatsen en wegbrengen van een minderjarige naar een andere plaats.

Het gaat in de meldingen van Child Focus niet enkel om ontvoeringen door een voor het slachtoffer onbekende persoon, maar meestal om ontvoeringen door bijvoorbeeld niet-erkende biologische ouders, ouders die uit hun rechten werden ontzet of familieleden zonder ouderlijk gezag.

Meer info? Bekijk hier ons jaarverslag 2023.

 

In de wet

Het misdrijf ontvoering en verbergen van een minderjarige werd opgenomen in artikel 428 van het strafwetboek en kan bestraft worden met gevangenisstraffen van 5 tot 30 jaar naargelang de omstandigheden van de ontvoering:

Omstandigheden Duur gevangenisstraf

Je kind wordt ontvoerd.

5 tot 10 jaar

Je kind lijdt als gevolg van de ontvoering aan:

 • een ongeneeslijke ziekte;
 • een blijvende fysieke of psychische ongeschiktheid;
 • een volledig verlies van het gebruik van een orgaan of
 • een zware verminking

15 tot 20 jaar

Je kind sterft door de ontvoering of verberging

20 tot 30 jaar

   

 

Aantal in België

Child Focus krijgt jaarlijks gemiddeld 10 meldingen van een ontvoering door een ‘gekende derde’. Hierbij gaat het voornamelijk om een ontvoering door een ouder (of familielid) zonder ouderlijk gezag die het kind onttrekt aan het ouderlijk gezag.

Criminele ontvoeringen door een voor het kind onbekende persoon zijn zeer zeldzaam. Het gaat gemiddeld om 1 ontvoering om de 3 jaar.

Child Focus krijgt jaarlijks gemiddeld 4 meldingen van een poging tot ontvoering. Deze blijken nadien meestal wel te gaan om een misverstand.

Heb je vragen over ontvoeringen, een vermoeden of angst dat je kind ontvoerd werd of zal worden, contacteer dan Child Focus via het gratis noodnummer 116 000.

Ontdek meer cijfers in ons jaarverslag 2023.

Preventietips

Kinderen krijgen vaak van kindsbeen aangeleerd “Ga nooit mee met een vreemde” of “Aanvaard geen snoepjes”. Maar dit advies heeft weinig zin als een kind met geweld wordt meegenomen. Bovendien moeten kinderen, net zoals volwassenen in noodsituaties, juist wél beroep (durven) doen op onbekenden.

Daarom voorziet Child Focus in enkele belangrijke tips:

 • Moedig je kind aan om zijn buikgevoel te vertrouwen. Leer je kind dat hij een volwassene inschakelt als iemand hem iets voorstelt en hij daarover een slecht buikgevoel of twijfels heeft. Dit kan een volwassene in de buurt zijn, jijzelf als ouder of een andere vertrouwenspersoon, een Max, van je kind. 
 • Leer je kind dat er goede en slechte geheimen zijn. Een goed geheim is bijvoorbeeld een verrassingsfeestje. Een slecht geheim maakt je bang, verdrietig, onzeker en geeft je mogelijk een schuld- of schaamtegevoel. Moedig je kind aan om, als hij zich zo voelt, dit toch te vertellen aan een vertrouwenspersoon, zijn Max. Vertel aan je kind dat het moeilijk kan zijn om dit met jou, als ouder te delen. Geef mee dat er organisaties zijn die specifiek naar kinderen luisteren. Zoals Child Focus, waar hij dag en nacht via het gratis noodnummer 116 000 terechtkan.
 • Er bestaan allerlei gadgets/snufjes die gepresenteerd worden als technisch  wondermiddel om op eender welk moment te weten waar je kind zich bevindt. Maar geen enkele technologie kan de waarde van een gesprek met een vertrouwenspersoon of de aangeleerde kritische geest vervangen.
 • Maak deze afspraken als je kind wil afspreken met een nieuwe persoon:
  • Spreek niet zomaar af met iemand die je online hebt leren kennen.
  • Laat je ouders weten waar je naartoe gaat, met wie en om hoe laat je thuiskomt. Hou elkaar op de hoogte als de plannen wijzigen.
  • Breng eventueel nog een andere vertrouwenspersoon op de hoogte.
  • Of nog beter, laat je afzetten door iemand die je afspraakpartner kan zien of neem iemand mee op de afspraak.
  • Spreek overdag af op een publieke, drukke plaats. Weiger de eerste keer een afspraakje bij jou of je gesprekspartner thuis.
  • Neem zeker je gsm mee.

Meer info? Luister naar onze podcast "Eerste Hulp Bij Verdwijningen": www.ehbv.be


 
Image Child

Wat doe je als je kind is ontvoerd?

Verlies geen tijd: meld zo snel mogelijk de verdwijning aan de politie in je buurt. De politie zal alles doen om je kind veilig en wel terug te vinden. Je kan nadien ook Child Focus contacteren via het gratis noodnummer 116 000.

Wat doe je als je kind slachtoffer is van een poging tot ontvoering?

Meld deze poging aan de politie. Je kan nadien ook Child Focus contacteren via het gratis noodnummer 116 000. Child Focus gaat dan na of jij en je kind nood hebben aan specifieke psychologische bijstand. Als dat het geval is, word je in contact gebracht met een adequate hulpverlening.