VormingProfessionals

 

Child Focus biedt opleidingen aan voor iedereen die via zijn professionele activiteiten (in)direct verbonden is met de centrale doelgroep van Child Focus: kinderen en jongeren.

Child Focus informeert professionals over omgaan met problemen gelinkt aan haar missies. Ze leren hoe ze best reageren, welke reactieve en preventieve stappen ze kunnen zetten in geval van weglopen, seksuele uitbuiting of online problemen (sexting, grooming, etc.).

Professionals krijgen wetenschappelijk onderbouwde informatie en preventietips en -tools aangepast aan hun professionele situatie. We bekijken maatschappelijke evoluties en hoe een school/organisatie/begeleider hiermee kan omgaan. De concrete praktijk staat centraal.

Child Focus werkt ook op maat om een aangepast antwoord te bieden op elke vormingsaanvraag. We bekijken samen welke formule de beste is om aan de verwachtingen op het vlak van inhoud, doelgroep en planning te voldoen. Eens het programma en de modaliteiten bepaald zijn, verzorgen medewerkers van Child Focus of expert-partners de opleiding.

Clicksafe

Clicksafe

Child Focus wil via deze pedagogische vorming professionals helpen om online veiligheid te promoten bij kinderen en jongeren. De vorming geeft algemene informatie over de manier waarop jongeren op het internet surfen en welke risico’s hiermee gepaard gaan, maar stelt ook verschillende kant-en-klare pedagogische tools voor. We bekijken bovendien hoe je hierover een schoolbeleid kan opzetten.

 

RADAR

Jongeren die weglopen van huis of uit de voorziening waar ze verblijven zijn de grootste groep verdwijningen die Child Focus jaarlijks behandelt. Deze jongeren worden vaak geconfronteerd met het stigma van aandacht zoeken en problematisch gedrag. Terwijl weglopen vaak een symptoom is van het feit dat het niet goed gaat met de jongere. In de RADAR-vorming voor politiemensen en hulpverleners zoemen we in op het fenomeen en pistes om een wegloopsituatie te voorkomen en de meest adequate reactie een wegloopsituatie.

Image Child
Image Child

Girl Power Squad (GPS)

GPS biedt als begeleiders van jeugdhulpvoorzieningen, informatie over de dynamieken van het tienerpooierfenomeen, alsook handvaten over hoe je hiermee met jongeren aan de slag kan gaan.

E-learning: slachtoffers van tienerpooiers

De laatste studies die Child Focus gevoerd heeft in Vlaanderen en Brussel over slachtoffers van tienerpooiers zijn duidelijk: professionals die doorgedreven kennis en vaardigheden hebben omtrent het tienerpooierfenomeen, verdraagt niet langer uitstel. Child Focus wil tegemoet komen aan deze nood en heeft daarom deze online cursus ontwikkeld over slachtoffers van tienerpooiers, gericht naar hulpverleners, politie en parket.

Image Child
Image Child

Opleiding op maat

Child Focus geeft eveneens opleidingen op maat van de aanvrager. De modules kunnen gaan over:

  • werkmethodes
  • de werking van onze organisatie 
  • andere thema’s gelinkt aan de missies van Child Focus

Ondernemingen en serviceclubs

Veel ondernemingen willen een maatschappelijke rol vervullen voor zowel externe doelgroepen als voor hun medewerkers. Ze willen waarden als solidariteit, gelijkheid en welzijn promoten. De persoonlijke ontplooiing van hun medewerkers wordt een echte prioriteit.

Image Child