Wat is een internationale kinderontvoering?

We spreken van een internationale kinderontvoering wanneer een ouder zijn kind(eren) meeneemt naar het buitenland zonder de toestemming van de andere ouder met als voorwaarde dat:

 • - De achterblijvende ouder ouderlijk gezag had op het moment van de ontvoering;
 • - de achterblijvende ouder dit recht ook daadwerkelijk uitoefende;
 • - het kind minderjarig is.
Image Child

Aantal in België

Child Focus behandelt jaarlijks ongeveer 400 dossiers van internationale kinderontvoering:

 • • in ongeveer 2/3 de van de gevallen gaat het om effectieve ontvoering;
 • • in ongeveer 1/3 de van de gevallen gaat het om preventieve dossiers. Hierbij contacteert een ouder Child Focus uit vrees dat zijn kind zal ontvoerd worden door de andere ouder.

 

 

Rol van Child Focus

Child Focus helpt ouders om een onderling akkoord te vinden voor hun conflict. Hierbij kan een bemiddelaar helpen. Het gebeurt ook dat ouders zelf of met de hulp van hun advocaten, familieleden of welzijnswerkers tot een akkoord komen. Als ouder kan je terecht bij het Pre-Mediation Bureau voor een internationale familiebemiddeling.

Child Focus en Missing Children Europe voeren jaarlijks de campagne “Hear Me Out” om familiebemiddeling in de verf te zetten. Onderzoek heeft immers aangetoond dat kinderen willen dat hun ouders zélf tot een onderling akkoord komen wanneer ze uit elkaar gaan.

 

Onderzoek

De laatste jaren was Child Focus actief betrokken in verschillende onderzoeksprojecten rond het welzijn en de stem van het kind in een internationale kinderontvoering.

 • Een psychologisch onderzoek naar specifieke omstandigheden van een internationale kinderontvoering die het welzijn van kinderen beïnvloeden. De studie bestaat uit:
  • • een kwantitatief onderzoek (vergelijking van betrokken kinderen en omstandigheden van de ontvoering) en
  • • Een kwalitatief onderzoek (semi-gestructureerde diepte-interviews met kinderen).
 • Een onderzoek naar de stem van het kind in kinderontvoeringsprocedures. Er werd nagegaan op welke manier het belang van het kind in overweging wordt genomen in kinderontvoeringsdossiers, in welke gevallen kinderen de kans krijgen gehoord te worden, en op welke manier hun input in beschouwing wordt genomen in de finale beslissing.

Bekijk hier de onderzoeksresultaten en hier een samenvatting.


 

 

 

Meer info

Missing Children Europe is de Europese Federatie voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen die 33 ledenorganisaties vertegenwoordigt uit 26 Europese landen. Child Focus is het Belgische lid van Missing Children Europe. De Europese organisatie coördineert eveneens het netwerk van Internationale Familiebemiddelaars: https://missingchildreneurope.eu/international-child-abduction/

Image Child

Meer info

Ik ben een: