Wat is grensoverschrijdende sexting?

Sexting, een samentrekking van de Engelse woorden “sex” en “texting”, staat voor de uitwisseling van seksueel getinte berichten, foto’s of video’s via digitale media.

Sexting wordt grensoverschrijdend bij:

  • Toepassen van druk;
  • opdringen van naaktbeelden zonder dat het gewenst is;
  • doorsturen van andermans beelden zonder toestemming.

In de wet

Grensoverschrijdende sexting is een strafbaar feit waarop de volgen de straffen staan:

Verspreiding alleen

Winstoogmerk of revenge porn

Niet-consensuele verspreiding als het slachtoffer jonger is dan 16 jaar

Gevangenisstraf van 15 tot 20 jaar

Gevangenisstraf van 15 tot 20 jaar en geldboete

Niet-consensuele verspreiding als het slachtoffer ouder is dan 16 jaar

Gevangenisstraf van 10 tot 15 jaar

Gevangenisstraf van 10 tot 15 jaar en geldboete

 

Aantal in België

In 2023 opende Child Focus 175 nieuwe dossiers met betrekking tot grensoverschrijdende sexting. Ontdek meer cijfers in ons jaarverslag 2023.

Rol van Child Focus

Slachtoffers van grensoverschrijdende sexting en hun naasten kunnen Child Focus contacteren via het gratis nummer 116 000, 24u/24 en 7d/7 beschikbaar. Child Focus zal je dan informeren en eventueel zorgen voor een doorverwijzing naar gespecialiseerde hulp of politie.

Child Focus heeft als hulplijn bevoorrechte contacten met de meeste belangrijke sociale mediakanalen zoals Facebook/Instagram, Google/Youtube, Twitter, TikTok en Snapchat. Hierdoor kunnen we als trusted flaggers heel snel tussenkomen en er sneller voor zorgen dat bepaalde beelden offline gehaald worden.

Meer info & educatief materiaal

Partners