VormingKinderen

 

Workshops voor kinderen

 

Image Child

Kinderen staan centraal in alle acties van Child Focus. We streven daarom als organisatie om te bouwen aan een samenleving waarin ze ten volle kunnen opgroeien en zich ontplooien, met de nodige waakzaamheid. Child Focus wil kinderen en jongeren enerzijds tonen dat de organisatie er voor hen is. Anderzijds informeert Child Focus hen over haar diensten en missies en leert hen om problemen of twijfels te bespreken met een vertrouwenspersoon.

 

Child Focus geeft geen directe opleiding over online veiligheid aan leerlingen van het secundair onderwijs. Dit past binnen de bredere filosofie van Child Focus om opvoeders te sensibiliseren zodat zij op hun beurt online veiligheid kunnen opnemen in de opvoeding van hun kinderen en leerlingen. 

Het langetermijneffect van deze strategie is  beter dan een éénmalige opleiding aan kinderen zelf.  Dergelijke opleiding kan wel een sensibiliserend effect hebben, maar kan slechts éénmalig een antwoord bieden op hun vragen. 

Bovendien dreigt de opleiding van kinderen zonder de sensibilisering van opvoeders, de "digitale kloof" tussen beide partijen te vergroten. Daarom vormt Child Focus opvoeders zodat zij op hun beurt kinderen kunnen opvoeden. 

 

Image Child

Workshop Max 24/7

Max 24/7 is een samenwerkingsspel voor leerlingen uit het 5e en 6e leerjaar (10-12 jaar). Het is een interactieve workshop, begeleid door een vrijwilliger van Child Focus. Het spel inspireert de kinderen om een luisterend oor te vinden en te zijn. Ze leren 9 nieuwe leerlingen kennen die bij hen op school of in de groep zitten. Elk van deze personages kampt met een situatie waarbij hij/zij zich niet goed voelt. Het is aan de spelers om deze nieuwe leerlingen te helpen door hen beter te leren kennen, mogelijke acties te bespreken, op zoek te gaan naar vertrouwenspersonen … De thema’s die aan bod komen zijn o.a. weglopen, de vertrouwenspersoon, veilig internetten …

Lees meer

 

Workshop Internet Safe & Fun

Child Focus spoort de internetsector aan om een veilig internetgebruik bij kinderen te stimuleren als vorm van maatschappelijk engagement. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de "Internet Safe & Fun" workshops.

Jaarlijks trekken ongeveer 150 werknemers vrijwillig naar meer dan 700 klassen in België. Daar sensibiliseren ze meer dan 13.000 leerlingen uit het 5e en 6e leerjaar voor een veilig en verantwoord gebruik van het internet. Bedrijven stellen hun eigen medewerkers ter beschikking die op vrijwillige basis deze sessies geven in scholen. Child Focus zorgt voor het didactisch materiaal en leidt de medewerkers op.

Image Child
 

Workshops gegeven door andere partners

Child Focus wil complementair zijn aan bestaande opleidingen. De Stichting verwijst dan ook naar competente organisaties die al kwaliteitsvolle opleidingen aanbieden over het gevraagde thema: 

  • Kenniscentrum Mediawijsheid wil alle burgers in staat stellen om zich bewust, kritisch en actief te bewegen in een gemediatiseerde samenleving. Het speelt een coördinerende en inspirerende rol binnen het mediawijsheidsveld. 
  • Mediaraven organiseert media-opleidingen voor jongeren in Vlaanderen.
  • Sensoa ondersteunt professionals om te praten over seks via opleidingen en materiaal               
  • Pimento ontwikkelt en organiseert opleidingen, workshops en methodieken rond thema’s die méér dan ooit belangrijk zijn voor iedereen die met (jonge) mensen werkt!                
  • Bibliotheken Zonder Grenzen focust haar activiteiten op de 3 hoofdonderdelen van bibliotheken en leercentra: de infrastructuur (oprichten van bibliotheken en aanbieden van innovatieve hulpmiddelen), de inhoud (inhoudelijke ontwikkeling, maken van originele content) en de mensen die ze beheren en gebruiken (opleiding, workshops, deskundigheid, etc.
  • Openbare Computer Ruimtes (OCR) van Vlaanderen en Brussel staan in voor workshops om de digitale competenties van jonge internetgebruikers te verbeteren en zo een veilig internetgedrag te verzekeren. Neem rechtstreeks contact op met het OCR van uw gemeente.