Max 24/7

 

Image Child

Max 24/7 is een samenwerkingsspel voor leerlingen uit het 5e en 6e leerjaar (10-12 jaar). Het is een interactieve en ludieke les, begeleid door een vrijwilliger van Child Focus. Het spel inspireert de spelers om een luisterend oor te vinden en te zijn. Ze leren 9 nieuwe leerlingen kennen die bij hen op school of in de groep zitten. Elk van deze personages kampt met een situatie waarbij hij/zij zich niet goed voelt. Het is aan de spelers om deze nieuwe leerlingen te helpen door kennis te maken met de personages, mogelijke acties te bespreken, te zoeken naar vertrouwenspersonen …

Alles draait rond het grote spelbord waarop we de personages zien bewegen en kleine spelletjes in de rand ervan. Terwijl ze dit allemaal doen, moeten de spelers goed in de gaten houden hoe het inmiddels gaat met dat personage. Voelt hij of zij zich nog steeds slecht? Het doel is om ervoor te zorgen dat de personages zich op het einde van het spel zo goed mogelijk voelen en dat geen enkel personage beslist om weg te lopen. De leerlingen denken samen na over wat kinderen voor elkaar kunnen doen, bij welke mensen in hun omgeving je terechtkan en welke professionele hulporganisaties er zijn om meer informatie of hulp te krijgen.

Besproken thema’s

  • De basisboodschap van het spel is : je bent nooit alleen, er is altijd hulp in de buurt.
  • Een vertrouwenspersoon, een Max: Child Focus wil kinderen inspireren om een luisterend oor te zoeken bij wie de personages, maar ook zijzelf terechtkunnen met een vraag, twijfel of probleem.
  • De verdwijning van kinderen: internationale kinderontvoering, kinderen die weglopen … Hoe kunnen we vermijden dat kinderen beslissen om weg te lopen en hoe kunnen we hen helpen?
  • De seksuele uitbuiting van kinderen : grensoverschrijdende sexting, sextortion, grooming
  • Online veiligheid

Doel

Het doel van het spel is dat de spelers leren dat je nooit alleen moet blijven zitten met problemen en dat er altijd hulp in de buurt is. Zo ontdekken kinderen wie of wat Child Focus is en hoe ze er terechtkunnen. De preventieboodschappen die aan bod komen, doen kinderen ook kritisch nadenken over de risico’s waarmee ze in het leven, zowel online als offline, kunnen geconfronteerd worden en hoe ze daarmee om kunnen gaan. Max, de vertrouwenspersoon, speelt daarin een hele belangrijke rol. We laten de kinderen via het spel dan ook actief op zoek gaan naar hun eigen Max. Daardoor wordt een vertrouwensband al preventief versterkt, wat de drempel verlaagt om te praten en hulp te vragen wanneer ze dit nodig hebben.

Praktische info

  • Doelgroep: 10-12-jarigen
  • Duur: 2-3 uur, een hele voormiddag
  • Taal: Nederlands
  • Kostprijs: Gratis                                                                                               

"Max 24/7" wordt begeleid door Child Focus-vrijwilligers, onze Vrijwillige Animatoren in de Scholen. Zij krijgen een intensieve vorming en worden regelmatig gecoacht.                           

De klasleerkracht, opvoeder of begeleider krijgt ook een belangrijke en actieve in het spel.

“Max 24/7” kwam tot stand in samenwerking met De Aanstokerij en Bednet.