Heb je vragen over je fiscaal attest?

Raadpleeg onze FAQ

Let op! Om je fiscaal attest te ontvangen, vereist de overheid vanaf 2024 je rijksregisternummer, in overeenstemming met de wet van 28/12/2023 houdende diverse fiscale bepalingen (Titel 7, Art. 68). Door ons je rijksregisternummer te communiceren, stel je de overheid in staat om je identiteit met zekerheid te verifiëren bij het voorstel van je vereenvoudigde belastingaangifte.

We nodigen je daarom uit om je rijksregisternummer nu al door te geven:

 

Dit zijn studenten die speciaal hiervoor opgeleid worden. Ze staan in voor de fondsenwerving ten voordele van Child Focus. Ze bellen bij jou aan of je ziet ze soms in een supermarkt van Delhaize, Albert Heijn, Lidl of Carrefour. Deze jongerenteams worden aangeworven door de bedrijven PEP.be en Activate, en worden opgeleid door Child Focus. Deze dynamische jongeren met een hart voor goede doelen waarvoor ngo's zich inzetten, staan open voor discussie. Gedreven door het verlangen om banden te smeden en de solidariteit te versterken, doorkruisen ze België op zoek naar schenkers. Ze werven echter niet alleen fondsen maar dragen ook de waarden van Child Focus uit.
Deze kostbare giften laten Child Focus toe om haar misses verder te zetten, haar onafhankelijkheid te behouden en financieel stabiel te blijven.

Tijdens deze Covid-19 pandemie gaat Child Focus door met haar deur-aan-deur fondsenwerving. We volgen daarbij de gezondheidsmaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad om de veiligheid van de burger te garanderen. Het akkoord voor een domiciliëring wordt verleend via een contactloos valideringssysteem per sms..


Wil je dit nakijken?
Als nieuwe schenker word je ingeschreven via een tablet. Je ontvangt een kopie van je ondertekende betalingsopdracht via e-mail. Het is daarom belangrijk dat je bij je inschrijving een correct e-mailadres opgeeft. Zodra je ingeschreven bent, hoef je zelf niets meer te doen. Child Focus zorgt voor de start van je maandelijkse giften. Child Focus wil graag op lange termijn op je gift rekenen. Deze stelt ons namelijk in staat om plannen te maken voor de toekomst.

Wil je liever een eenmalige gift doen, dan is een deur-aan-deur actie niet de beste manier. Je kan dan een schenking doen op het rekeningnummer van Child Focus: BE60 0962 2222 2270, met communicatie “eenmalige gift”, of via onderstaand formulier.”

Ik geef


De studenten worden door Child Focus vergoed. Ze krijgen bovendien de richtlijn om geen mensen in te schrijven die een eenmalige gift wensen te doen, maar alleen de mensen die de Stichting met een maandelijkse gift willen steunen. Ze mogen geen contant geld aannemen. Het is ook niet mogelijk om een betalingstermijn af te spreken met een fondsenwerver.

 

Werd je telefonisch gevraagd om Child Focus te steunen?

Misschien kreeg je een telefoontje van iemand die je vroeg of je regelmatig giften doet, waarom je Child Focus steunt en of je je gift wenst te verhogen.

Door een organisatie zoals Child Focus te steunen, stel je haar niet alleen in staat om bewustmakingsacties op te zetten maar ook om haar hoofdopdrachten uit te voeren, d.w.z. verdwenen kinderen zoeken en seksueel uitgebuite kinderen beschermen.

De mensen die je opbellen met het telefoonnummer +32 2 880 11 86 of +32 2 880 11 85, zijn medewerkers van het communicatiebureau The Crew (https://www.thecrew.be/contact/). Zij werken inderdaad voor Child Focus. Zij zijn zo vrij om elk van onze trouwe schenkers op te bellen om hen te bedanken voor hun trouwe steun. Ze vragen hen ook of ze bereid zouden zijn om bijkomende steun te verlenen aan Child Focus, een nationale organisatie die kinderen centraal stelt.

Hoe werkt dit?

Tijdens dit telefonisch onderhoud word je gevraagd of je bereid zou zijn om je maandelijkse giften aan de organisatie voort te zetten of zelfs te verhogen. Indien dit zo is, gaat de eerste gift af van je bankrekening in de maand die volgt op je akkoord. De daaropvolgende maanden volgen de betalingen telkens op dezelfde datum.

Heb je nog vragen, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen. Doe dit bij voorkeur via e-mail (service@childfocus.be) of telefonisch (02/475.44.36).

Hartelijk dank voor je steun! Je gift maakt het verschil.

 

Werd je opgebeld met de vraag om kantoormateriaal te kopen ter ondersteuning van Child Focus?

Misschien werd je opgebeld door een medewerker van de firma buy aid met de vraag of je kantoormateriaal wil kopen om Child Focus te steunen. Wanneer je producten van buy aid koopt, steun je het werk van Child Focus. Over welk kantoormateriaal gaat het?
Raadpleeg daarvoor de website van buy aid (https://buy-aid.com/Products/KantoormateriaalBED/).

We blijven uiteraard beschikbaar voor bijkomende informatie. Je kan op elk moment het bedrag van je gift wijzigen of je giften stopzetten. Dit kan via telefoon (02/475.44.36) of e-mail (service@childfocus.org).

Hartelijk dank voor je steun! Je gift maakt het verschil.

 

Ik beheer mijn domiciliëring

Kan of wil je je SEPA-domiciliëring niet voortzetten? Bezorg ons de volgende gegevens via mail service@childfocus.org of per post Houba de Strooperlaan 292, 1020 Brussel: 

  • Datum en plaats van je inschrijving:
  • Naam + voornaam:
  • Volledig adres:
  • Unieke referentie van je betaalopdracht (combinatie van cijfers en letters, begint met CFPP, ACTCF, CFUP of CFRL):
  • Reden van de stopzetting (ziekte, verlies van baan, …):

Met deze informatie kunnen we je fiche terugvinden en aanpassen in onze databank. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om jou op de hoogte te houden van de acties van Child Focus.

 

Ethische Fondsenwerving vzw (RE-EF)

De toekenning van het RE-EF label houdt in dat al onze donateurs, medewerkers en personeelsleden minstens jaarlijks op de hoogte worden gehouden van wat er met de ingezamelde fondsen gebeurt. Ons jaarverslag is een concrete toepassing van dit recht op informatie. Meer weten? Kijk op www.re-ef.be.

Stuur een mail naar service@childfocus.org indien je nog vragen zou hebben over de fondsenwervende acties van Child Focus.

 

Image Child