Online veiligheidEducatief materiaal
Praten over sexting in het buitengewoon secundair onderwijs

Praten over sexting in het buitengewoon secundair onderwijs

mrt 10 2022

Achtergrondinfo
Seksualiteit bij personen met een beperking werd en wordt vaak miskend of ontkend. Personen met een beperking hebben echter net zoals personen zonder een beperking seksuele gevoelens, behoeftes, wensen en rechten. Vandaag beleven velen hun seksualiteit (gedeeltelijk) online. Dat is ook voor jongeren met een beperking niet anders. Sexting maakt dan ook deel uit van een normale seksuele ontwikkeling van personen met én zonder beperking. Hoewel sexting deel uitmaakt van de leefwereld van jongeren met een beperking, is er geen aanbod van lesmateriaal dat aangepast is aan de noden van jongeren in het buitengewoon onderwijs. Deze tool zal de eerste in Vlaanderen zijn, die sexting bij jongeren in het buitengewoon onderwijs, bespreekbaar stelt.

Beschrijving van de tool

Deze tool is een uitnodiging en gids voor onderwijsprofessionals en begeleiders om samen met jongeren in het Buitengewoon Onderwijs sexting bespreekbaar te maken. De tool biedt heel wat informatie en werkvormen die differentieerbaar zijn qua moeilijkheidsgraad en groepssamenstelling. Zo is de tool inzetbaar in diverse types en vormen van het BuO, en kan de begeleider selecteren wat waardevol en passend is voor de jongeren in diens (klas)groep.

Samenwerking partners
Child Focus en Sensoa sloegen voor deze tool de handen in elkaar. De kruisbestuiving van expertise -operationeel en preventief- maakt dat de uitwerking en het -voorlopige- eindresultaat krachtiger en rijker is.