Gezamenlijke preventieprojecten

De Nationale Bank van België leverde een financiële bijdrage aan Child Focus voor verschillende projecten:

  • De unieke preventietool "GPS" (Girl Power Squad) met € 28.000. Deze tool is voor meisjes vanaf 11 jaar die verblijven in een jeugdhulpvoorziening, om hen weerbaar te maken tegen tienerpooiers. 
  • De verdere ontwikkeling van STAR naar STAR + met € 28.000. STAR is een online preventietool voor kinderen (10-14 jaar) met een autismespectrumstoornis. De tool wordt aangepast zodat hij ook beantwoordt aan de noden van kinderen met een verstandelijke beperking.