Child Focus vraagt steun aan de Belgische Europarlementariërs voor de Europese verordening inzake seksueel misbruik van kinderen

Child Focus vraagt steun aan de Belgische Europarlementariërs voor de Europese verordening inzake seksueel misbruik van kinderen

jun 12 2023

Mijnheer de Europarlementariër,

We staan aan de vooravond van een cruciaal moment. Het ambitieuze voorstel van de Europese Commissie ter bescherming van kinderen online tegen seksueel misbruik staat op het spel. We vragen alvast met deze brief aan de Belgische Europarlementariërs dit voorstel te ondersteunen, met als doel slachtoffers en overlevenden een kans te geven hun leven opnieuw op te bouwen.  

Het verheugt ons dat België zich heeft aangesloten bij een coalitie van 10 gelijkgezinde landen in de Raad om het voorstel te ondersteunen en op te roepen om snel vooruitgang te boeken. Meer zelfs, de groep steunt het ruime toepassingsgebied op gekende en niet gekende misbruikbeelden, alsook grooming, wat we in het bijzonder toejuichen. Kinderen die hiervan slachtoffer zijn moeten maximale bescherming krijgen. We staan ook achter het idee van een technologie neutrale aanpak en de toepassing in interpersoonlijke communicatie, waaronder E2EE omgevingen. We zien immers in de dagelijkse praktijk dat daders kinderen en jongeren lokken naar besloten chatgroepen voor de uitwisseling van hun seksueel getinte beelden. Door deze communicatieplatforms buiten beschouwing te laten, creëert men mazen in de wet waar daders nog meer van zullen profiteren.    Ten slotte vragen we ook de volledige steun aan de oprichting van het EU-centrum, dat volgens ons een sleutelrol zal spelen in de strijd tegen seksueel geweld tegen kinderen online en in de ondersteuning van slachtoffers en overlevenden.

Naast het ruime toepassingsgebied, zijn we ook voorstander van verplichte detectie. Het hoge volume in beelden die online circuleren, toont aan dat vrijwillige detectie alleen ontoereikend is. Het één sluit het andere niet uit. Een deel van de Service providers levert aanzienlijke inspanningen om hun platforms vrij te maken van seksueel misbruik. Verplichte detectie is daarom in laatste orde aan zet, na de vrijwillige inspanningen van Service providers. Het is wel noodzakelijk om ook deze vrijwillige detectie aan bepaalde waarborgen te onderwerpen in overeenstemming met de tijdelijke afwijking van de E-privacyrichtlijn.

1 op de 5 kinderen in Europa is het slachtoffer van seksueel geweld en misbruik. Bij 1 op de 3 gemelde gevallen van seksueel misbruik is het slachtoffer jonger dan 10 jaar. Vooral de meest kwetsbare kinderen in onze samenleving , zoals baby’s, peuters en erg jonge kinderen en kinderen met een beperking, vallen ten prooi aan daders die het internet misbruiken. Volgens recente gegevens van de Britse hotline, de Internet Watch Foundation, werden in 2022 nog nooit zoveel beelden en video’s van het meest gruwelijke seksuele misbruik online gevonden. Meer dan 80% van de URL’s van dit type materiaal had betrekking op kinderen van 0 tot 2 jaar. Ook bleek dat het aantal webpagina’s met seksueel misbruik van kinderen sinds 2020 is verdubbeld. En zij stelden vast dat, net als in voorgaande jaren, het merendeel van de wereldwijde meldingen van materiaal over seksueel misbruik van kinderen wordt gehost in een EU-lidstaat.

Graag willen wij met u bespreken hoe wij u kunnen helpen ervoor te zorgen dat meer EU-landen zich bij België aansluiten om de voorgestelde verordening en de strijd tegen seksueel geweld tegen kinderen online te steunen.

Uiteraard staan wij tot uw beschikking om alle vragen te beantwoorden en een afspraak te maken wanneer het u past.

Met de meeste hoogachting,

Heidi De Pauw

Algemeen Directeur Child Focus