Het Europees SafeOnline Initiatief

Het Europese SafeOnline Initiatief is de uitbreiding van het Vlaamse initiatief Veilig Online door partners in vijf Europese landen: België, Bulgarije, Cyprus, Griekenland en Roemenië.

Het doel van dit initiatief is om het niveau van mediageletterdheid van kinderen en jongeren te verbeteren door hun ouders op te leiden. Via opleidingen voor ouder over sociale media, privacy, online relaties en seksualiteit, cyberpesten en gamen, willen de partners ouders de middelen geven om het mediagebruik van hun kinderen te begrijpen en hen online te begeleiden.

Ontdek het Prototype ESOI: een toolbox om SafeOnline vormingen in verschillende nationale contexten te ontwikkelen.

Bestel of download hier ons boek ‘Empowering parents in the digital age : strategies and tools for navigating online with children’ (enkel beschikbaar in het Engels).

Meer info: www.europeansafeonline.eu  

Projectpartners: Child Focus, Ligue des Familles, Gezinsbond, European Association for Viewers Interest (EAVI), Athens Lifelong Learning Institute, European University Cyprus, West University of Timisoara en Sofia University.

 

Het projet MenABLE

Het project MenABLE wil online gendergerelateerd geweld bestrijden door wederzijds bewustzijn, tolerantie en respect te bevorderen. Het project erkent dat de actieve betrokkenheid van mannen en jongens cruciaal is om veranderingen in de samenleving teweeg te brengen en wil dit soort online geweld voorkomen door de onderliggende oorzaken aan te pakken en preventiestrategieën te bevorderen die voornamelijk, maar niet uitsluitend, gericht zijn op jongens en jonge mannen, door middel van educatieve middelen voor zowel formele als niet-formele onderwijsomgevingen.

Meer info : www.menable.eu  

Projectpartners : Child Focus, European Schoolnet, Center for Digital Youth Care en FORTH.

 

Het projet Betternet

Betternet is het Belgische Safer Internet Centre. Betternet wil van het internet een betere en veiligere plek maken voor alle kinderen in België en ervoor zorgen dat ze online mondiger worden. Als onderdeel van het project bieden de partners bewustmakingsmateriaal en leermiddelen voor kinderen en hun naasten (ouders, opvoeders, professionals die met hen werken) over mediageletterdheid en online veiligheid. Betternet biedt ook een gratis hulplijn die toegankelijk is voor kinderen en hun naasten om hen te helpen bij online problemen, evenals een burgerlijk meldpunt voor seksuele misbruikbeelden van kinderen.

Meer info: www.betternet.be

Projectpartners: Child Focus, Mediawijs, Média Animation, Conseil supérieur de l’éducation aux medias.