Trouw en betrouwbaar

De financiële steun en actieve deelname aan fondsenwervingsactiviteiten ten voordele van Child Focus maken van Allen & Overy een bijzondere partner. 

 

 

“Onze werknemers die aan de dossiers van Child Focus werken, doen dat met veel enthousiasme en weten dat ze bijdragen tot de belangrijke streefdoelen van Child Focus.” 

Helga Van Peer

Vennote internationaal recht en publieksrecht Allen & Overy.