Hand in hand

De Nationale Loterij steunt Child Focus met een financiële bijdrage van € 5,4 miljoen in 2020. Dit komt overeen met 22% van de financieringsbronnen van onze organisatie. De steun van de Nationale Loterij en haar spelers is cruciaal in de financiële ondersteuning van onze missies. We zijn erg dankbaar voor hun inzet om ons partnerschap te bekrachtigen via tv-spots en online communicatie. 

 

 

"Child Focus is heel duidelijk het type organisatie dat voldoet aan de criteria om steun te krijgen van de Nationale Loterij. Haar rol in preventie, steun aan ouders, alsook haar actieve plaats in de Belgische samenleving komen perfect overeen met de waarden die de Nationale Loterij wil verdedigen. We zijn daarom erg trots dat we Child Focus sinds haar oprichting ondersteunen. Bovendien is onze samenwerking met Child Focus daadwerkelijk en doeltreffend. We verspreiden bijvoorbeeld opsporingsberichten van Child Focus op de schermen in onze verkooppunten."

Jannie Haek

CEO Nationale Loterij