Medewerkers van clubs kunnen bij Child Focus een opleiding volgen om later zelf een sessie over online veiligheid te geven. Child Focus voorziet ook een versie van de MAXbox, waarmee begeleiders in de jeugdacademies aan de slag kunnen gaan rond het uiten van problemen en twijfels aan een vertrouwenspersoon.


Naast de steun via een financiële bijdrage, zet de Pro League haar kanalen en netwerk in om te helpen bij de opsporing van vermiste minderjarigen.