Structurele samenwerking

  • Proximus stelt kantoorruimte ter beschikking aan Child Focus. 
  • Werknemers van Proximus nemen vrijwillig deel aan "Internet Safe & Fun". Ze sensibiliseren leerlingen uit het 5e en 6e leerjaar over een veilig gebruik van internet.