Veilig Online lanceert nieuwe modules om ouders mediawijzer te maken

Veilig Online lanceert nieuwe modules om ouders mediawijzer te maken

sep 20 2022

Project van Child Focus en de Gezinsbond in Vlaanderen en 4 Europese landen

Het belang van mediawijsheid wordt alsmaar groter. De online wereld staat immers nooit stil en maakt deel uit van ons dagdagelijks leven. Veilig Online, een gemeenschappelijk initiatief van de Gezinsbond en Child Focus, dat ondertussen ook Europees gepromoot wordt, lanceert nieuwe modules voor Vlaanderen en 4 deelnemende Europese landen: Griekenland, Cyprus, Bulgarije en Roemenië.

Het is en blijft een belangrijk thema: hoe ga je om met de vele evoluties in je online leefwereld en die van je kinderen. Wat met privacy online? En hoe praat je hierover met je gezin? De ontwikkelingen in de online wereld staan niet stil. Ook de coronapandemie toonde aan dat we via het internet gelukkig nog met elkaar verbonden kunnen blijven, maar ook voorzichtig moeten zijn met onze afhankelijkheid van het internet, de verspreiding van desinformatie, de bescherming van privacy en het belang van “deconnectie”.

Met het project Veilig Online willen de Gezinsbond en Child Focus vooral een positief en ondersteunend verhaal voor ouders brengen en niet enkel wijzen op de risico’s van het internet. Dat hoofddoel blijft ongewijzigd in de nieuwe modules die deze maand worden gelanceerd.

Nieuwe module

Eén van die nieuwe modules, die ook in Vlaanderen beschikbaar is, focust op de digipeuters en -kleuters. Ook zij groeien op omringd door schermen. Maar hoe ga je daar als ouder mee om? Welke content is geschikt en waar vind je die terug? Deze en nog heel wat andere vragen worden in de nieuwe training aangehaald.

Ouders die een vorming willen volgen, kunnen een locatie in hun buurt zoeken op www.veiligonline.be/vorminginjebuurt

Internationaal

Veilig Online won in 2018 de #SaferInternet4EU-award. Griekenland, Cyprus, Bulgarije en Roemenië sprongen hierna mee op de kar.

Het concept van mediaopvoeding stond in deze landen nog maar in haar kinderschoenen. In het kader van een Erasmus Plus project, wordt ook daar de basis gelegd voor mediawijsheid specifiek op maat van ouders en gezinnen. Gezinsbond en Child Focus zorgen voor ondersteuning en delen hun expertise met deze landen. Vanaf september zullen zowel in Vlaanderen als in deze deelnemende landen nieuwe trainingen aangeboden worden.

Over Veilig Online

Veilig Online werd opgericht met als doel ouders te ondersteunen om hun kinderen online te begeleiden, met extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen.  Via kwalitatieve en actuele vormingen met opgeleide sprekers wisselen ouders ervaringen uit over mediaopvoeding. Het project ontpopte zich tot pionier in Europa rond het geven van opvoedkundig advies over hoe omgaan met het internet. Veilig Online, een gemeenschappelijk initiatief van de Gezinsbond en Child Focus, bestaat uit 6 interactieve vormingsmodules om ouders te versterken in de media-opvoeding van hun kinderen. De modules vormen de basis voor 150 vormingsavonden per jaar waarvan 25 voor kwetsbare ouders. Meer info: www.veiligonline.be

Perscontact