20 jaar Child Focus

20 jaar Child Focus

mrt 29 2018

Op zaterdag 31 maart 2018 zal het precies 20 jaar geleden zijn dat Child Focus van start ging. Op donderdag 29 maart al blazen 350 genodigden de kaarsjes uit in het Château du Lac Genval. Waarom daar? Omdat op die plaats het Handvest (of Charter) van Genval door 25 ouders van vermiste of vermoorde kinderen werd ondertekend. Dit Handvest was de eigenlijke oprichtingsacte van de huidige Stichting van openbaar nut, de Stichting voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen Child Focus.   

Child Focus behandelde tijdens die 20 jaar liefst 67.913 dossiers, waaronder 21.360 wegloopsituaties, 6.003 zaken waarbij sprake was van een effectieve of gevreesde ‘internationale kinderontvoering door een ouder’, 10.488 verdwijningen na aankomst in België van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling, 468 ontvoeringen door een bekende derde en 55 ontvoeringen of pogingen daartoe door een onbekende derde. Naast het behandelen van 23.767 meldingen van vermoedelijk kinderpornografisch materiaal, intervenieerde Child Focus 1.380 keer bij de seksuele uitbuiting van kinderen en jongeren. Child Focus stelt in al deze dossiers het belang van het kind voorop.

De organisatie blijft onverminderd actief bij de aanpak van verdwijning en seksuele uitbuiting, in samenwerking met politie, justitie en zorgsector. De echte uitdaging blijft om verdwijningen en seksuele uitbuiting uit de wereld te helpen. Daarom richt Child Focus zich in de komende jaren meer dan ooit ook op het voorkomen van die fenomenen, dus op preventie en sensibilisering. De doelgroep zijn opvoeders in de ruime zin, ouders, leerkrachten en andere professionelen maar zéker ook de kinderen en jongeren zelf.

Nu reeds trekken Child Focus-vrijwilligers naar lagere scholen, organiseren andere vrijwilligers werkzaam bij Proximus en Microsoft voor 10-12-jarigen sessies rond veilig internet en in samenwerking met de Gezinsbond en La Ligue des Familles worden ouders en opvoeders rond hetzelfde thema gesensibiliseerd. De laatste jaren ondernam Child Focus specifieke acties, met websites, campagnes en persinitiatieven rond o.m. tienerpooiers, kwaadwillige sexting en internationale kinderontvoering.

Dé centrale boodschap sinds jaren bij al deze preventie-acties is: ‘blijf niet met je probleem zitten, praat erover’. Aan ouders en opvoeders zeggen we: praat met je jonge kinderen over hun internetgebruik, of aan een scheidend internationaal samengesteld koppel, praat met elkaar -of zoek bemiddeling- rond je kinderen. Met een horizon van vijf jaar willen we nu de doelstelling realiseren dat elk kind ten allen tijde een vertrouwenspersoon vindt. Child Focus wil daarom intensief samenwerken met iedereen die dezelfde ambitie wil delen.

Algemeen directeur Heidi De Pauw: 

De komende jaren willen we één boodschap aan alle kinderen in dit land meegeven: telkens wanneer je je op één of andere manier onheus behandeld voelt, of gewoon wanneer je vragen hebt, zoek dan steun bij iemand die je kan vertrouwen. Dat kan je ouder zijn, een leerkracht of jeugdleider, of je oudere broer of zus. Maar weet dat je niet alleen bent. Wat er ook gebeurt, hoe erg ook, er is altijd iemand die naar je wil luisteren en je wil helpen.”