Familiebemiddeling: een succesvolle oplossing bij internationale kinderontvoeringe

Familiebemiddeling: een succesvolle oplossing bij internationale kinderontvoeringe

okt 18 2018

Vandaag vindt in België de Centrale Dag plaats in het kader van Mediation Week. Dit initiatief, georganiseerd door de Federale Bemiddelingscommissie, wil bemiddeling promoten. Child Focus wil in het bijzonder de aandacht vestigen op het belang van bemiddeling in dossiers van internationale kinderontvoering. Ondanks het succes, blijft bemiddeling onvoldoende gekend én gebruikt.

In België, een land zonder grenzen en gekenmerkt door significante migratiestromen, zijn internationale relaties en huwelijken zeer gewoon geworden. Binnen de EU vinden elk jaar zo’n 180 000 internationale huwelijken plaats. In België eindigt 1 op 3 huwelijken in een echtscheiding. Soms escaleert het familieconflict. Wanneer een ouder beslist zijn of haar kind mee te nemen naar een ander land zonder de toestemming van de andere ouder, spreken we van een internationale kinderontvoering. Kinderontvoeringsdossiers maken meer dan 20% uit van de dossiers die jaarlijks door Child Focus worden behandeld.

Naar de rechtbank stappen lijkt de meest evidente oplossing om deze conflicten op te lossen. Maar dit kan zorgen voor een traumatische ervaring voor het kind, dat gevangen zit tussen de meningen van zijn ouders, én voor de ouders, die vaak verwikkeld raken in een jarenlang juridisch gevecht. In bemiddeling trachten opgeleide professionelen in rechtstreekse interactie met de ouders samen te zoeken naar oplossingen die het best passen bij de specifieke gezinssituatie. Ze zoeken naar oplossingen die aanvaardbaar zijn voor beide partijen en stellen de noden van de betrokken kinderen centraal.

Hilde Demarré, Beleidsmedewerker bij Child Focus, en tevens opgeleid familiebemiddelaar, heeft de voordelen van bemiddeling voor de betrokken kinderen al meermaals mogen ondervinden: “Bemiddeling is altijd vrijwillig en vertrouwelijk. Daardoor zullen bemiddelingsakkoorden langer standhouden.Ouders werken immers aan een oplossing die ze beiden fair vinden.

De praktijk leert ook dat bemiddeling efficiënter is: 75% van de bemiddelingszaken in internationale kinderontvoeringen in Europa leidt tot een (gedeeltelijk) akkoord. Een Europese studie uit 2014 heeft daarenboven aangetoond dat bemiddeling veel tijd en geld kan uitsparen in vergelijking met een gerechtelijke procedure. Maar ondanks alle voordelen blijft bemiddeling redelijk ongekend bij het grote publiek.

Daarom wil Child Focus, in samenwerking met de Federale Bemiddelingscommissie vandaag de aandacht vestigen op de mogelijkheden van bemiddeling in internationale kinderontvoeringen. Hiermee willen we alle belangrijke stakeholders aanspreken: ouders uiteraard en bemiddelaars maar ook andere professionelen zoals advocaten, opdat zij bemiddeling zouden suggereren aan hun cliënten en op die manier bijdragen aan een hoger welzijn van de betrokken kinderen.