België, we moeten even praten over onze kinderen

België, we moeten even praten over onze kinderen

jul 15 2020

Laat ons maar meteen met de deur in huis vallen, want wat volgt heeft geen inleiding nodig. Het is halverwege juli 2020, en we hebben nu al meer dossiers geopend met betrekking op de seksuele integriteit van kinderen dan in heel 2019. Dit houdt in dat sinds het begin van de lockdown:

  • het aantal meldingen van online grooming (volwassen die minderjarigen online benaderen met seksueel misbruik als einddoel) bijna werden verdrievoudigd
  • de dossiers met betrekking tot sextortion (seksuele afpersing) van minderjarigen toegenomen zijn met +118%.
  • het aantal klachten van jongeren die online seksueel geïntimideerd werden, verdubbelde.
  • het aantal meldingen van beelden van seksueel misbruik via ons burgerlijk meldpunt www.misbruikbeelden.be werd verdrievoudigd.
  • op Europese schaal sprak EUROPOL in hun jongste rapport over een vertienvoudiging  in maart van het aantal vaststellingen van beelden van seksueel kindermisbruik .

Dat dit een ideale tijd is om jong te zijn? Dat kinderen geen enkel risico lopen om ziek te worden? Think again. Dit is een pandemische realiteit waarbij WEL de kinderen steevast het slachtoffer zijn. De wereld van de grote mensen was dermate obsessief en enkelvoudig gericht op het virus, dat we voorbijgingen aan de leefwereld en (mentale) gezondheid en integriteit van onze kinderen.

Door de lockdown viel ook de sociale controle omheen de dader weg. Van bij het begin van de quarantaine vonden gelijkgezinden elkaar in de donkerste krochten van het internet wetende dat ze veel meer tijd ongestoord online zouden kunnen doorbrengen. En helaas, ook hier spelen de wetten van de markt van vraag en aanbod. Bijgevolg diende nieuw materiaal geproduceerd te worden. Kinderen over de ganse wereld, ook in België, zaten binnen handbereik van mensen met slechte bedoelingen. Mensen die ze kennen en vertrouwen, maar die dit vertrouwen beschaamden door hen te misbruiken en uit te buiten.

Alsof dat allemaal nog niet erg genoeg is, is de pakkans voor de daders bovendien bijzonder klein. Kinderen durven of kunnen hun verhaal niet kwijt, worden gemanipuleerd of zelfs bedreigd om hun mond te houden en worden zelfs niet altijd geloofd als ze dan toch de moed vinden om erover te praten. Daardoor wordt maar heel weinig aangifte gedaan van dergelijke feiten. Bij politie en justitie ontbreekt het aan voldoende capaciteit om alle gemelde of onderschepte beelden te behandelen. Slechts om en bij de 20% van het seksueel kindermisbruik materiaal kan worden onderzocht.

Onze verontwaardiging is groot bij het uitblijven van reacties van de politiek om de absoluut broodnodige en dringende verandering te brengen. Nooit mogen we dit aanvaarden, nooit mogen we de armen laten zakken! We zijn het onze kinderen verschuldigd om de strijd tegen deze gruwelijke vormen van seksuele uitbuiting van kinderen niet op te geven. Integendeel, wij roepen eenieder op om een pact te sluiten waarin we al onze krachten verenigen in het belang van elk kind!  

Politici, verenig u over de partijgrenzen heen om de strijd tegen seksuele uitbuiting van kinderen prioritair te maken. Volgende vijf actiepunten acht Child Focus cruciaal om op korte termijn aan te pakken.

  • De strijd tegen de seksuele uitbuiting van minderjarigen, zowel online als offline, wordt door de regering aanzien als een topprioriteit en wordt als dusdanig opgenomen in het federaal regeerakkoord;
  • Mediawijsheid wordt als een afzonderlijk vak opgenomen in de eindtermen van alle graden in het lager en secundair onderwijs. Ook seksualiteitsbeleving dient hier een belangrijke plaats in te nemen;
  • Er worden meer structurele middelen vrijgemaakt om politie, parket, het middenveld en de beschikbare hulpverlening de nodige armslag te geven in de strijd tegen seksuele uitbuiting van minderjarigen;
  • Actoren die in contact komen met (potentiële) slachtoffers van seksuele uitbuiting, zoals politie, parket, onderwijspersoneel & hulpverleners, krijgen de nodige opleiding om snel slachtoffers te kunnen identificeren en snel de nodige stappen te ondernemen;

De online dienstverleners dragen een grote verantwoordelijkheid en worden verplicht om proactief de seksuele uitbuiting van minderjarigen op hun platformen tegen te gaan. Dit op basis van een samenwerkingsakkoord tussen alle relevante actoren zoals politie, parket en hulpverlening.

Belgische burgers, ook u kunt iets doen! Als u iets opmerkt online of offline, kijk niet langer weg maar meld het aan de politie, op www.misbruikbeelden.be of aan Child Focus via ons noodnummer 116 000. Kinderen en jongeren die met dit grote geheim rondlopen, praat erover… neem iemand in vertrouwen of chat met www.nupraatikerover.be Blijf niet alleen met je probleem! En tenslotte beste volwassene,

Als je je zorgen maakt over je gedrag ten aanzien van kinderen, blijf niet zitten met dat gevoel en wacht niet met het zoeken naar hulp! Dat kan zeer laagdrempelig bij www.stopitnow.be

Child Focus