Child Focus zet katten in tegen seksueel kindermisbruik

Child Focus zet katten in tegen seksueel kindermisbruik

nov 18 2020

In 2019 waren er wereldwijd 17 miljoen meldingen van seksuele misbruikbeelden van minderjarigen, bestaande uit maar liefst 70 miljoen foto’s en video’s. Het topje van de ijsberg. Interpol schat het aantal misbruikbeelden dat elke dag op het internet of op de sociale media gedeeld worden op 19 miljoen. Wel dat zijn er 78 keer meer dan het aantal foto’s van schattige katten dat elke dag op Instagram gedeeld worden. En iedereen weet dat dit er veel zijn.

Naar aanleiding van 18 november, de Europese dag voor de Bescherming van Kinderen tegen Seksuele Uitbuiting en Misbruik, komt Child Focus met een nieuwe sensibiliseringscampagne, met de oproep om de foto van je kat te delen en de misbruikbeelden te melden. Want achter elk beeld schuilt een kind dat op een verschrikkelijke manier misbruikt werd, of nog steeds wordt. 

Child Focus ontving vorig jaar zo’n 1.414 meldingen van seksuele misbruikbeelden van minderjarigen (kinderporno) via het burgerlijk meldpunt www.misbruikbeelden.be. Tijdens de lockdown dit jaar verdrievoudigde nog eens het aantal meldingen in vergelijking met vorig jaar.

Voor elke kattenfoto worden er 78 beelden van seksueel kindermisbruik gedeeld.” Die choquerende boodschap lees je in de foto’s van schattige katten die Child Focus vanaf vandaag op Instagram deelt. De campagne maakt de enorme omvang van online kindermisbruik duidelijk, want dat is nodig om het te kunnen bestrijden. Daarom roept Child Focus op om ook een foto van je kat te delen, met dezelfde handgeschreven boodschap en de hashtag #catsforkids.

We vinden elke dag wel een reden om schattige katten te delen, maar vandaag – de Europese Dag van de Bescherming van Kinderen tegen Seksueel Misbruik – is hét moment om je fotografeerkunsten boven te halen. Je kattenfoto kan helpen een groot onrecht onder de aandacht te brengen: online seksueel kindermisbruik. Child Focus berekende namelijk dat er dagelijks zo’n 243.000 katten worden gedeeld op Instagram. Dat is veel en tegelijkertijd pijnlijk weinig, want het aantal beelden van seksueel kindermisbruik die dagelijks online worden verspreid, wordt geschat op een choquerende 19 miljoen. 78 keer meer dus als schattige katten. Klinkt ongeloofwaardig? Dat komt omdat het probleem vaak onder de radar blijft. Beelden van seksueel kindermisbruik worden natuurlijk niet zomaar op Instagram gepost. Ze verschijnen op het darkweb, worden uitgewisseld via WhatsApp, op forums enzovoort. Het probleem is dus tegelijk van kolossale omvang, maar toch bijna onzichtbaar. Met kattenfoto’s vond Child Focus een laagdrempelige manier om dit verschrikkelijke onrecht onder de aandacht te brengen. Ook bekende ‘cat-influencers’ werden ingezet om de campagne te verspreiden.

De campagne verwijst ook naar het meldpunt www.misbruikbeelden.be. Aan wie ooit beelden van seksueel kindermisbruik tegenkomt, vraagt Child Focus niet uit reflex weg te klikken, maar de beelden aan te geven. Dit kan overigens anoniem. De beelden worden vervolgens nagekeken door een gespecialiseerd team en indien mogelijk verwijderd, in samenwerking met de politie.

 “De strijd tegen seksuele misbruikbeelden van kinderen is meer dan ooit een groeiende problematiek, want jaarlijks tekent er zich wereldwijd een verdubbeling af. Ook bij Child Focus zien we een drastische stijging. Voor de zomer verdriedubbelden de meldingen, en ook sinds de opening van de scholen zien we nog steeds een stijging van 30%. Bovendien blijft het grootste deel van het misbruik verdoken, versleuteld in online gesprekken of sluimerend op het “darkweb”. Daarom moeten we meer dan ooit extra inspanningen leveren.”, aldus Heidi De Pauw, CEO van Child Focus eren om de boodschap NotFound te verspreiden en zo de zoektocht naar vermiste kinderen te ondersteunen.

Child Focus communiceert hierbij ook nog eens haar prioriteiten op vlak van beleid:

  • Expertise uitbouwen en technische vooruitgang boeken voor de strafrechtelijke onderzoeken naar zware dossiers van problematische sexting, grooming en sextortion, als ook seksuele misbruikbeelden. Er kan niet genoeg gehamerd worden op het belang van het in kaart brengen van de volledige netwerken rond producenten, verspreiders en bezitters van beelden van seksueel misbruik van kinderen.
  • We moeten kiezen voor een automatisering wanneer het gaat over gekend beeldmateriaal zodat er bij de analyse van beeldmateriaal voornamelijk ingezet kan worden op niet gekend materiaal én de identificatie van slachtoffers en daders.
  • De dataretentieregels, alsook het gebruik van encryptie moeten dringend geëvalueerd en bijgestuurd worden, zodat onderzoeksrechters en procureurs op een snelle, adequate en volledige manier strafonderzoeken kunnen voeren waar minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting bij betrokken zijn. Samen met experts hopen we dan ook een goede balans te vinden, tussen enerzijds het recht op privéleven en anderzijds de rechten van seksueel misbruikte en uitgebuite kinderen
  • Providers en bedrijven, zoals sociale media, moeten verplicht worden om proactief op zoek te gaan naar deze vormen van seksuele uitbuiting waarvoor hun platformen worden misbruikt en deze ook te melden.
  • Preventieve maatregelen blijven nodig en dat begint voor ons bij de daders. Er moet in ons land toegankelijke, betaalbare en vertrouwelijke zorg en ondersteuning voorzien worden voor daders met een juridische maatregel, maar ook voor potentiële daders, die met pedofiele gevoelens, fantasieën of impulsen rondlopen en niet gekend zijn bij het gerecht
  • Kinderen en jongeren moeten nog verder gesensibiliseerd worden, zo zou online veiligheid zowel in het basisonderwijs als in het secundair onderwijs meer en diepgaander aan moeten bod komen in het curriculum van leerlingen en ook een duidelijke plaats krijgen binnen de lerarenopleidingen, nascholing en permanente vorming van leraren

Maak je je zorgen over het bekijken van seksuele misbruikbeelden van minderjarigen? Neem dan contact op met Stop it Now! Vlaanderen voor een luisterend oor, informatie, advies en ondersteuning: www.stopitnow.be.
 

Credits:
De campagne werd ontwikkeld door het communicatiebureau Wunderman Thompson. Ze ontwikkelen de campagnes voor Child Focus op pro bono basis.

De campagne en het burgerlijk meldpunt www.misbruikbeelden.be worden financieel ondersteund door de Connection Europe Facility Program van de Europese Unie.

Meer informatie over de campagne:
Selyna Ayuso Ferrandiz – Public Relations Manager Child Focus – 0473/81.17.82 selyna.ayusoferrandiz@childfocus.org

Meer informatie over Stop it Now ! Vlaanderen :
Minne De Boeck – projectverantwoordelijke van Stop it Now! Vlaanderen. – 0473/74.15.70 Minne.DeBoeck@uza.be