Child Focus pakt uit met universele preventie: “Elk kind van 12 zou zijn Max moeten hebben.

Child Focus pakt uit met universele preventie: “Elk kind van 12 zou zijn Max moeten hebben.

feb 25 2021

"Malika* is 12 jaar, na een familieruzie verlaat ze het huis zonder identiteitskaart of smartphone. Malika's moeder verwacht dat haar dochter ’s avonds zou terugkomen. Dat is niet het geval. Uren gaan voorbij. Zonder nieuws opent Child Focus een dossier en zoekt de politie verder. Alles wordt in het werk gesteld om het kind veilig en wel terug te vinden: oproep voor getuigenissen, affiches,.... Maar er zijn geen serieuze aanwijzingen. Pas na 3 weken intensieve zoektocht wordt het meisje teruggevonden... er kan eindelijk een einde komen aan deze angstige periode”. Miguel Torres Garcia, Operationeel directeur bij Child Focus, getuigt : “Wij openen jaarlijks meer dan 700 dossiers zoals dat van Malika.” Wat zou er gebeurd zijn, denkt u, mocht Malika een vertrouwenspersoon hebben gehad? Iemand met wie ze haar problemen had kunnen bespreken? Denkt u dat ze gekozen zou hebben om weg te lopen van haar problemen?

Child Focus wordt elke dag met gemiddeld 3 nieuwe verdwijningen van minderjarigen geconfronteerd, waarbij het in 80% van de gevallen weglopers betreft. In 2020 telde Child Focus ook 304 dossiers (+62% vs 2019) van online aantasting van de seksuele integriteit van jongeren (problematische sexting, grooming, sextortion). Doorheen vrijwel alle ernstige dossiers merkt de Stichting een rode draad: het kind of de jongere had niemand bij wie het terecht kon. Minderjarigen zitten soms in de knoei met zichzelf, kampen met online of offline problemen, velen praten te weinig over wat ze meemaken en zoeken te weinig hulp. Ze voelen zich eenzaam waardoor er problemen ontstaan of bestaande problemen net erger worden. Daarom lanceert Child Focus vandaag het concept “Max”: de ambitie dat elk kind tussen 10 en 12 jaar oud een vertrouwenspersoon, een Max, heeft. Op termijn wil de Stichting elk jaar zo’n 125.000 kinderen bereiken, via workshops in scholen, concreet materiaal en via rechtstreekse communicatie.

Child Focus wil met dit ambitieuze preventieproject kinderen laten stilstaan bij de mogelijkheid om een volwassen vertrouwenspersoon, een Max te kiezen. Minderjarigen moeten voelen dat er mensen in hun omgeving klaar staan om hen te helpen voor er zich problemen voordoen of als er effectief problemen zijn. Ook wil Child Focus, samen met de kinderen, de deur alvast op een kier zetten, zodat ze ook op latere leeftijd over eventuele problemen durven en kunnen praten. Dat ze beseffen dat het “normaal” is om hulp te zoeken als het even niet meer gaat, het taboe doorbreken dus.

Zoals iedereen die uitgaat een BOB moet kiezen zal elke jongere ook zijn Max kunnen kiezen.

Kinderen moeten hun Max 100% vertrouwen. Het moet iemand zijn bij wie ze terechtkunnen met hun vragen, problemen of om eens te babbelen. Gewoon iemand zonder vooroordelen en bij wie ze zich goed voelen, die ook wel eens leuke dingen met hen doet. Iemand die zonder veel omwegen bereikbaar is. Max is iemand die de kinderen zelf kiezen, en niet omgekeerd. Dat kunnen heel uiteenlopende volwassenen zijn: een broer, nicht, babysit, leider, leerkracht, buurvrouw,… Je kan ook kiezen voor meerdere Max’en en je Max kan veranderen doorheen de tijd.

De Max moet zelf ook instemmen om de vertrouwenspersoon te zijn voor het kind. De ontstane vertrouwensband tussen beiden stopt niet bij de leeftijd van 12 jaar, de bedoeling is dat deze ook daarna wordt verder gezet. Via de website www.iedereeneenmax.be kunnen jongeren aan de hand van een MAX-MIX video hun vraag stellen aan hun toekomstige Max. 

Max is ‘universele preventie’. Child Focus gelooft erin dat alle kinderen het recht hebben om op te groeien en zich te ontwikkelen in een wereld waar ze alle kansen kunnen benutten en waar hun rechten beschermd worden. Eén van hun rechten is “gehoord worden”. Dit preventieproject zal vooral hulp bieden aan kwetsbare kinderen op het moment dat ze er het meeste nood aan hebben en in alle problematieken die ze kunnen tegenkomen.” aldus Heidi De Pauw, CEO van Child Focus.

Met de steun van Marthe en Michiel.

Het concept van Max krijgt de steun door tal van influencers en ambassadeurs, waaronder zangeres Marthe De Pillecyn en acteur Michiel De Meyer. Een brede communicatiecampagne zal de komende maanden en jaren Max kenbaar maken zowel bij de jongeren als bij de volwassenen. 

Max zal ook geïntegreerd worden in de preventieworkshops die de vrijwilligers van Child Focus organiseren in scholen en in al het preventiemateriaal van de Stichting.

Website: www.iedereeneenmax.be

Credits
De communicatiecampagne werd ontwikkeld door het agentschap Wunderman Thompson.

De mediacampagne kwam tot stand dankzij de steun van Mediacom et tal van partners waarvoor dank.

 *alias