Seksuele misbruikbeelden van kinderen: Child Focus bestrijdt technologie met technologie

Seksuele misbruikbeelden van kinderen: Child Focus bestrijdt technologie met technologie

nov 18 2021

De strijd tegen de verspreiding van beelden van seksueel misbruik van minderjarigen is relevanter dan ooit. Jaar na jaar merkt Child Focus een explosieve toename van dergelijke beelden die online circuleren. Tijdens de lockdowns vorig jaar verdrievoudigde het aantal meldingen bij de organisatie en tot op heden blijven de cijfers hoog. Voor de eerste 10 maanden van dit jaar heeft Child Focus al 1.883 meldingen ontvangen via haar burgerlijk meldpunt www.misbruikbeelden.be. Dit is een stijging van 82% in vergelijking met de cijfers van 2019 in dezelfde periode (1.036 meldingen). De opmars van digitale technologieën en het intensieve gebruik van sociale media hebben de verspreiding van deze beelden versneld. Child Focus heeft zich aangesloten bij het internationale Arachnid-project om deze problematiek doeltreffender aan te pakken. Arachnid maakt gebruik van speciaal ontworpen software op basis van artificiële intelligentietechnieken. Het doel is om de misbruikbeelden proactief op te sporen en van het internet te verwijderen.

Op 18 november, de "Europese dag voor de Bescherming van Kinderen tegen Seksuele Uitbuiting en Misbruik", wil Child Focus nogmaals wijzen op het belang voor de slachtoffers om alle seksuele misbruikbeelden die online circuleren, op te sporen, te verwijderen en om daders te vervolgen. Achter elke foto of video schuilt immers een kind dat op een verschrikkelijke manier misbruikt werd en elke keer opnieuw wordt misbruikt, telkens het beeld wordt gedeeld of bekeken.

Bemoedigende resultaten

Het Arachnid-platform werd enkele jaren geleden ontwikkeld door het Canadees Centrum voor Kinderbescherming (C3P) en wordt nu versterkt door onder meer NCMEC (Verenigde Staten) en Child Focus (België).  Arachnid heeft wereldwijd al meer dan 131 miljard beelden gescand. Meer dan 41 miljoen beelden werden ter inspectie naar analisten van deelnemende organisaties zoals Child Focus gestuurd. En er werden meer dan 9 miljoen meldingen verstuurd naar internet service providers om deze beelden te verwijderen van het internet. In 85% van de gevallen ging het om nieuwe beelden met slachtoffers die nog niet door de politie waren geïdentificeerd.

"Arachnid overtreft de bestaande methodes om deze schadelijke beelden op te sporen en te verwijderen omdat ze erin slaagt om tienduizenden beelden per seconde te verwerken. Dit is een enorme stap voorwaarts in de strijd tegen dit groeiende fenomeen," aldus Heidi De Pauw, CEO van Child Focus.

Een tiental medewerkers van Child Focus, die werden geselecteerd en opgeleid om dergelijke beelden te kunnen analyseren, maken nu gebruik van deze nieuwe technologie. Na analyse seinen ze het illegale materiaal door aan de gespecialiseerde dienst van de Federale Politie zodat slachtoffers kunnen worden geïdentificeerd en daders vervolgd. Als het materiaal betrekking heeft op een ander land, bijvoorbeeld omwille van de hosting van de beelden of de account die ze heeft gedeeld, wordt dit doorgegeven aan het meldpunt van het land in kwestie, zodat zij stappen kunnen zetten naar hun politiediensten en contact kunnen opnemen met de service provider om ervoor te zorgen dat de beelden verwijderd worden. Na 5 dagen is er een controle om na te gaan of het beeld effectief werd verwijderd. 

Arachnid betekent een grote stap voorwaarts, maar daarnaast blijft het belangrijk dat mensen die dergelijke beelden tegenkomen op internet of op sociale media, deze nog steeds melden via www.misbruikbeelden.be, het burgerlijk meldpunt van Child Focus.

De overheid beschouwt de strijd tegen seksuele misbruikbeelden van kinderen steeds meer als een prioriteit. Child Focus herhaalt niettemin haar belangrijkste aanbevelingen:

  1. De internet service providers en de technologische bedrijven, zoals sociale media platforms, moeten voor hun verantwoordelijkheid gesteld worden om proactief op zoek te gaan naar alle vormen van seksuele uitbuiting waarvoor hun platformen worden misbruikt en deze ook te melden. Bij afwezigheid van zelfregulering is een passend wetgevingskader nodig.
  2. Het is belangrijk dat niet alleen politie en justitie, maar ook organisaties zoals Child Focus, meer structurele middelen krijgen om seksuele misbruikbeelden sneller op te sporen en te verwijderen, om slachtoffers te identificeren en om daders te vervolgen.
  3. Net zoals burgerlijke meldpunten in andere landen dit doen, vraagt Child Focus om rechtstreeks te kunnen tussenkomen bij internet service providers om beelden zo snel mogelijk van het internet en van de sociale media te laten verwijderen.

Voor meer info :