Wat houdt het in?

De seksuele uitbuiting van minderjarigen in het toerisme of op reis is een uitbuitingssituatie waarbij een persoon reist, binnen het eigen land of naar het buitenland, en seksuele handelingen stelt met een kind, vaak tegen betaling of een andere vorm van beloning.

Het komt overal ter wereld voor. Personen met een seksuele voorkeur voor kinderen reizen soms doelbewust naar andere landen om kinderen uit te buiten. Vaker gaat het echter om situationele daders die op een bepaald moment ter plaatse beslissen om tot daden over te gaan, bijvoorbeeld omdat de gelegenheid zich voordoet (door gebrek aan controle, een gevoel van anonimiteit, een plaatselijk aanbod, enz.). Populaire bestemmingen zijn landen waar kinderen wettelijk onvoldoende beschermd worden of waar controle ontbreekt. Kinderen die slachtoffer worden behoren meestal tot zeer kwetsbare groepen.

Wat onderneemt Child Focus?

Child Focus is actief lid van de werkgroep Stop kindersekstoerisme, die gecoördineerd wordt door ECPAT België (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for sexual purposes). Ook andere actoren zoals de Federale Politie, de NMBS, de FOD Buitenlandse Zaken en de Dienst Strafrechtelijk Beleid zijn lid van deze werkgroep. Via deze werkgroep ondersteunt Child Focus onder meer gezamenlijke sensibiliseringscampagnes.

Heb je weet van kindersekstoerisme of ben je zelf slachtoffer?

ik zeg stop: Contacteer het meldpunt kindersekstoerisme ikzegstop.be of neem contact op met Child Focus via het gratis nummer 116000 (7 dagen op 7, 24u op 24 toegankelijk), via de chat of via email.

Meer informatie over het meldpunt ‘ik zeg stop’ op: https://ikzegstop.be/

Strafwet

In 1995 heeft België een wet goedgekeurd  die het gemakkelijker maakt om daders die kinderen in het buitenland seksueel misbruikt hebben te vervolgen. Met deze wet kan iedereen die zich op Belgisch grondgebied bevindt en die kinderen seksueel misbruikt heeft in het buitenland, worden vervolgd ongeacht de nationaliteit van het slachtoffer en de dader.