Dossier 116 000

 

Image Child

Dossier 116 000 is een spel voor de derde graad van het lager onderwijs en voor instellingen en verenigingen die werken met 10 tot 12-jarigen. Het is een interactieve les, begeleid door vrijwilligers.
Bij dit detectivespel lossen kinderen in kleine groepjes levensechte vraagstukken en raadsels op. De missies van Child Focus worden besproken: de verdwijning en seksuele uitbuiting van kinderen (met extra aandacht voor weglopers) en online veiligheid. Na de ontknoping volgt een nabespreking. De naam van het spel verwijst naar het gratis noodnummer 116 000 van Child Focus, dat 7d/7 en 24u/24 bereikbaar is.

 

Besproken thema's

 • De verdwijning van kinderen en meer bepaald: is weglopen echt de oplossing op problemen?
 • De seksuele uitbuiting van kinderen, onder meer de omgang met intimiderend of grensoverschrijdend gedrag en het belang om erover te praten met een vertrouwenspersoon
 • Verstandig en verantwoord omgaan met het internet en sociale media om risico’s te vermijden.  

Doel

De toon van de animatie is luchtig. De focus ligt op het spel, de discussie en de groepsdynamiek. Na het spel kunnen de kinderen:

 • Uitleggen wat Child Focus doet en waarvoor je het noodnummer 116 000 kan bellen.
 • Uitleggen waarom weglopen geen oplossing is, en dat communicatie juist kan helpen, ook als problemen onoplosbaar lijken.
 • Uitleggen wat de bedoeling is van een opsporingsaffiche of –bericht.
 • Uitleggen wat je beter wel en niet online plaatst, en een voorbeeld geven van een eSafety tip.
 • Een voorbeeld geven van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Voor en door kinderen en jongeren

Child Focus gelooft sterk in de positieve kracht van (intergenerationele) communicatie en empowerment van kinderen. De Stichting kiest strategisch om zich (ook) rechtstreeks tot minderjarigen te richten, via dit project en andere initiatieven. Deze doelgroep wordt ook bij de uitwerking van zulke initiatieven betrokken.


"Dossier 116 000" kwam tot stand i.s.m De Aanstokerij et avec le soutien de lamet de steun van de Nationale Bank van België.

                                                                                                 

Praktische info

 • Doelgroep: 10-12-jarigen
 • Duur: 2-3 uur
 • Taal: Nederlands, Frans
 • Kostprijs: Gratis                                                                                                

"Dossier 116 000" wordt begeleid door Child Focus-vrijwilligers, ook Animatoren genoemd. Zij krijgen een intensieve vorming en worden regelmatig gecoacht.                            

De klasleerkracht, opvoeder of begeleider speelt een belangrijke rol bij de begeleiding van kinderen.