Operationele vorming voor de politie (erkenningsnummer 8099)

Child Focus werkt dagelijks samen met magistraten, de lokale en federale politie. In geval van een verdwijning of seksuele uitbuiting van een minderjarige staat de organisatie ten dienste van het onderzoek en ondersteunt zij de betrokkenen.

Image Child

We zijn ervan overtuigd dat een goede samenwerking tussen Child Focus en de politie een belangrijke troef is voor alle betrokkenen: voor de inspecteurs, onze medewerkers, de naasten en vooral het kind.

Child Focus organiseert gratis praktische opleidingen voor politiemensen (in opleiding) en magistraten om deze samenwerking te versterken en elkaar beter te leren kennen.

De werking en activiteiten van de organisatie worden uitgelegd via situaties uit de casuïstiek van Child Focus:

  • de opsporingscampagnes et het affichageproces
  • de steun aan naasten
  • de samenwerkingsprotocollen met justitie, politie en de hulpsector
  • de complementariteit van al deze diensten
  • de rol van Child Focus in verdwijningsdossiers (weglopen, internationale kinderontvoering …), dossiers van seksuele uitbuiting (in de prostitutie, grensoverschrijdende sexting, grooming …), en van online veiligheid

Het doel van deze vorming is om ervaringen te delen.

Praktische informatie:

  • Doelgroep: politie, aspiranten, magistraten
  • Thema’s die aan bod kopen: verdwijningen (weglopen, internationale kinderontvoeringen, verdwijningen van NBM, ontvoeringen door een derde, niet-gedefinieerde verdwijningen) en seksuele uitbuiting (in de prostitutie, grensoverschrijdende sexting, grooming, sextortion, CSAM)
  • Kost: gratis (behalve de verplaatsingskosten)
  • Aantal deelnemers: minimum 8, maximum 25
  • Duurtijd: 3u