iCoach (erkenningsnummer AB7690)

Via iCoach ondersteunt Child Focus personen die werkzaam zijn bij de politie of preventiediensten van steden of gemeenten, die op hun beurt langsgaan op scholen om kinderen en jongeren te sensibiliseren over online veiligheid. De iCoach-vorming bereid je voor om een veilig en verantwoord internetgebruik op een leuke en degelijke manier te bespreken met kinderen, op basis van de tools die Child Focus ontwikkelt. Deze  vormingsmodule geeft uitleg over hoe jongeren internet gebruiken, de opportuniteiten en de risico’s, maar ook, pedagogische handvaten over hoe je daarover praat met kinderen. Na de vorming word je officieel lid van onze groep iCoachers en kan je ideeën en ervaringen uitwisselen met Child Focus en andere iCoachers.

Image Child

Praktische info

Doelgroep

  • Politieagenten
  • Preventiemedewerkers in steden en gemeenten

Doelgroep

  • Vormingsmomenten centraal georganiseerd door Child Focus
    • online sessies
    • offline sessies
  • Gegeven door een medewerker van Child Focus
  • Duurtijd: 6 vormingsuren

Doelgroep