Clicksafe voor leerkrachten/ begeleiders en hulpverleners

 

De opleiding "Clicksafe" is voor professionals die rechtstreeks met kinderen en/of jongeren werken. Child Focus bekijkt met de organisator welke formule overeenkomt met de noden van de doelgroep (inhoud, doelgroep, duur, planning,…). Eenmaal het programma vastgelegd is, wordt de opleiding gegeven door Child Focus-werknemers of partners/experten in online mediawijsheid.

De doelstelling van deze opleiding:

 • opvoeders (ouders, onderwijzend personeel, sociale werkers, psychologen, etc.) sensibiliseren om hen te betrekken bij de online mediawijsheid van kinderen en jongeren. 
 • het langetermijneffect van deze strategie is beter dan een éénmalige opleiding aan kinderen zelf. Een opvoeder kan frequent meerdere kinderen begeleiden. Bovendien dreigt de sensibilsiering van kinderen zonder de opleiding van opvoeders, de "digitale kloof" tussen beide partijen te vergroten.


De opleiding bestaat uit 3 pijlers:

 1. Het gebruik van het internet door jongeren:  cijfers, cybertendensen, voordelen, risico’s.
 2. De pedagogische tools van Child Focus die  onderwijzend personeel kunnen gebruiken in de klas om online veiligheid aan te kaarten. Thema’s zoals privacy, sexting en cyberpersten worden uitgebreid besproken.
 3. De implementatie van een beleid binnen de school of voorziening over deze thema's.
Vraag deze opleiding aan
Image Child

Praktische info

 • Doelgroep: hulpverleners, leerkrachten, directeurs van scholen, CLB-werknemers, opvoeders
 • Thema's die aan bod komen: het gebruik van het internet en sociale media door kinderen en jongeren, online fenomenen (privacy, sexting, sextortion, grooming, cyberpesten, online challenges), een beleid opzetten over deze thema's
 • Kostprijs: 
  • School in Vlaanderen: € 200 (3 vormingsuren) of €400 (6 vormingsuren) + 21% BTW + verplaatsingskosten
  • Alle andere organisaties in Vlaanderen (voorziening, ziekenhuis ...): € 250 (3 vormingsuren) of € 500 (6 vormingsuren) + 21% BTW + verplaatsingskosten
 • Methode: ter plaatse of online
 • Duur: 3 uur (halve dag) of een volledige dag
 • Aantal deelnemers: minimum 8, maximum 25                                                                                         
 • Benodigd materiaall: beamer, beeldscherm, iternettoegang, zaal                                                                           
 • Aanvraag via training@childfocus.org